OYU 1,AN1MA UFAK.AKAN

DA:F6 WAN+A;;IM +IKA DALU;ILA76 L6DDA00IGA LAKIG1GIGAYLA7IM DA,ANGL1KA .IKADDAYADDIK 1,.;A NAGALLAN IYU.;A;U - ;IY1WIFA WAYAK100IM N1:AWAYLA7 D1:FIGAM WAN+A;;6 600 DISLIK 1YANDI;;A;6 .IM6WUDAFU;;UN - EMAW8 .ILA,WULA7 DAKK1GIYALLA:ALL1MA 1:FULA7 .ILA,.;AMA. NUMMA;1LA -

EKK1 Y1GANGLA7IKUN U77A 1F+IG17AYLA7 LAKIGUGIGAYLA7IM .IKANGLA76 (NILAWUN 1GG1MIGA A0I!AYLA71K) ;AYNA+ANGLAFAN1LAL L6G17ADDAFFAMAY - NA00UN I0ULLAN1MA DIFIG6 NALLA7 AM01FA NAMI;A .AFA;;6GIM1KUN, LAFUN6G1MA 1LLIYANIDDULA7IM1KUN .AF6NU06DDAFU;;IMAY - DAF6DD100AK - 1WILLUYIGA ;AMN6 NA00UN NALLA7;OL6GIM +U;A.;IYAN - DA:F6GA 8GG1MIGAYLA7 LUY1L1YAN (AKKA;U E;IYNA06G1MA +AFFAD5YWAN1MA WAFIWAN) +AFFANGLA76; ;8Y.;EFUDDA;U +AFFAY2;IG1LA ;5:FUDAWAYLA7IFANIYU.;U ;8Y.;EFULLADDAFFA 1;N1WIM 1MN1LLA7IM ;5GA IYU7 NA00UN E;IYNA06G1MA .IK6G6 UYUW1LLULI0A;U - E;IYNA06G1MA;U 17UN UGAYA;;IM OYU DALU;IG1LA IKK1;A EKKZYIFANUN NAMA;IK A++A;;6 80DAFU;;IGA;U. - NALLA7 WA:ALLAN NA00UN ;ANGLA7 AFIN6DDAFU;;I 800U DOYUFFU -

L1K6GIKUN, L1K6GGIGAYLA7IM 1:6G17AY E;IYILA71MA EYUW1GAM 1Y;AY AGG1MIGA Y1GAN1LA IYU.;A;U - YU;A Y1GAN IGA0L6GUFAM IGA0L6G1LAW8 IYU.;A;U - 1YIG1MIM AWAYLA7IM WAFIWAN LAK6G1GIMUF6GA LUYLUY1Y6 WIYZ;IG1LA E;IY;;A;U -

+I;6.;A .ANDILL6G6GUN, NUYA:D1FFIM AYAWA:6DDUN, 'WAMAW1+ILA71MA NUYULAM' WAFIWA;;IK (NA0UDAFIGUN) UYUW1MA;U - DI0ADDU NA00UN UGIYIMAD DA0AW6GIM N2;U AWA;1YAN EFU;;A;U, 1M1K A;U .8YAFIG1LA KZL1 (DAYIN1:A;;IM) - DIY1NA:AYIM +1YAN LA:FA NU,UN6G1MA 100AK NA00UN O00UN6 .EYUNGLIGA .8YAFI I:6DD6 OYU NATUVUYAN OYU LOKA - IDDZ;U AM6;;U HINDU AYYYANIST ;EYIGUN - EKK1N NA00UN E;UWUN DIY1NA:AM - NA00UN AM6;;U +U00I NA00UN .A:6 IYU.;U DIYILLA - 1M1K - ANGLU (A6YYANIST ADEPTS N5KAN A0IGADDAFULI0A;U) ;U:FU DIYA:AMIM .8YAFI +1Y1:6GIM N2;U IFAN NA00UN .8YAN ;OFULIM0A - AY6G1GAM EMA AGG1MIGAY1K A0IGADDAFUN +1NY1GAN - '+8NDAY' - DIYA:AMIM +1YDIM N6GAN1MA +1NY1GAN - '+1DDIFUWA;U' EMDA;U AM6;;U UGIYIMANGLA7IM A0IW6GUN WAY6GA0ULLIM0A;U - .EYUNGLIGA NA;;IGA NA:FAKA;;IK +AKKUNGLA7) A6YYAN WA+I;;U I0U;IGIK IYU.;U ;IFFANIFADDAFFA;U -

NA00UN ;OFANGLULI0A;U

DA,ANGL1KA ;IY1WIFAL LAGIKLA7IK L6K1.1GLA7IK (D1:FIGA NAMMAYLA7 D5NIG6+ +U00IKUN DAKK1GIYAN 1:FULA7ULLU NUM) !1MANUN +AL;IW1G.;A ;A.;IYAN1MA Y1:I +2YZMINAMIG1WUN W1,.;U WA.;AMAY - Y1GAN ;A.;IYAN1MA ;AMN6 NA00UN +I.;AM6D DA77IG6L LA:FIYU.;A;U. - AGG1MIGAW1;ILA7 LA:FAMAN +EGG1NAKUN, +A.;8LADDAF1NAKUN IYULLA W8:FUN - WAYAK100IM AM6;;U N10UD1FULA7UN I0U;IG1LA +A;;IGA;;IM DEYUNGLAFAKULLU WA,I.AFA;;ULIM0AMA - LAK;8GAYLA7 1Y;AY1 1GG1MIGA Y1GANGLA7IK E;IYILA7 - DA,ANGL1KA 1Y;IY1 1GGIGAMS ;5GN6 NA00UN IYALLA;;I0L1LA DZY1FIGA;U, 1M1K IM06GA Y1 AGG1MIGAW1;ILA7IFANIYU.;U W80UDAFFU77AMAY. (;IY1WIFA M1 GZL1) - NA00UN LA:FIDD1LA ;OFAY.;U +AFANGLULA7 NA00UN AWAYLA7IM LIYZFZ DZM0A UKALA71WIGA O,UNGL6 .AFA;;IGA;U - AWAYLA7A;U WAFIWAN 1GG1MIGA;;6 DIG5YIDAMILLAK A;NA:I NA00UN 1YWAN1MA AY;1Y1WIM LAKAW6G1LA WIWAYILLADDAFAK1N -

LAKIGUGGAYLA7 NA00UN AGG1MIGAW1;ILA7 ;A;;UWA;;IM +IKA AN+ANGLA7IK OY8 N1;IYIG1LA IYU.;AMAY - IYUWAYUN FIY1WIFIM I.;U;;UWA;;IM DA,ANGL1KA DZ;AM6LA76D DIMDA00IMAY (DA,ANGL1KA;;U06GIMAYIM L1K+IGAYLA7 - ;5GA .8YNA06G1MA LA::ZFFA;;IK IYU.;U WA.;AWAYLA7) - DIY1NA:AYLA7UFAM1MA LAK6GAGG1LLA7 ;AMM6G8 A,I;;U, DIY1NA:AYAKK1;A ;AMI;;AMN6GUN, DIYA:AMIM ;EGW2LA 1;GAGAG17ILA7UN ;EGWAN NA00UN DIY1NA:AYIM N6GA;;I0LU IF6GIK EKK1WI;AN1MA .8YNA06 100AKLA7UN - ;A;YIL 1GGIGAMS NA00UN ;5GA 1Y;AY1 1GG1MIGAW1;ILA71MA 1+UW1+A DI+1+U +ADD1;NAM - DIY1NA:AYLA7IM ;OLU;I (ATEKK1YAN) EM0U LUU0ADDAFFA;U - NA00UN AFIDDAF6GIK .8YNA06 LOKAS NA00UN E;IYNA06 ;I0AMLA76 ;AFULLI0A;U NU00IKUN O7IYUN 100AK ;Z00UWILLUN IYU.;U ;U06LA7 N5KAN ZFFAN NUFIGUN -

DAKA 1GIYAN 1:FULA7ULLU NUMMAY L1K6GGAM +ANDAWA;;I0LU NUMMAY DAKA DAKK1GIYALLA:ALL1MA 1:FULA7 A0I.;IYU.;AMA - DA:F6GA ;IY1WIFAYLA7 D5YA:AN1LA KZLLAS NA00UN ;1KAS (DIYADA!+AN NU,UWA;IKUN NA00AWAYLA7 IYUDDA;6D DZKA) LADA;;6; ;I0A.;U WIFUW1YLA7 - I;AM1K 1YANDA L1KANGLA7IK LAFAWU7AYLA7 (;8WAYLA7IM) LAKAW6 - D8GLA7 - YAL+AS) NA00UN DAKA W80UDAFFA DALU;IGIKIYU.;U GZLA NAMI;AYLA7 - WI;;IG1+AN1MA UKALA7AWIK WI;;IG1+AN1MA UKALANGLA76 WEWW80U UKALANGLA7IKIYU.;U DAGAM DAFU;;A NUFIGUN. WE0UNAM8 KZL1 - FIK1 DAYIN1:A;;6 ;I0A.;U,

NUYULAM - AKKA;U NUYULAM EMA AWA;1YAN OM06+ +8Y.;A AGAGG1MA ;IY1WIFA DUY1:AL LAKWEFFULA7 N5KAN EDDAFI DU;;I+1KI;;AMAN1MA NAMI;AYLA7 LA00UL LA:F1YLA7 - IWW10U DA:F6GAL LA;6LA7 - DAKA - ;8WAYLA7-LAFAWU7AYLA7 - AKKA;U NAMI;AYLA7 ;8WA;5;AYLA7 NA00UN DI0A NAMI;AYLA76 +A.;I;;U IGA0L6LLU N101MA NA00UN IGA0L6LLU N101MA (DY;1S - D8GLA7 - WI;Y1 - FIY1LAMLA7 DZM0AW6 - -) - UGIYIMANGLA7 IYU.;AMA NA00UN IMMUN U77AMA - UKALANGLA7ULLU IF6GIK U77A EKK6LA7 LIFFA;;AFFA +5Y1D1FIM1K ;AFULLADDAFULIM0AMA - 1MN2LA NA00UN NAMZ.IK6GIKUN ;AWIYA W80U E;6G1WA;U ;OFAYDU LA77UNGLA7 -

WI:UWIM1K WAY6GA0ULLADDAFFA U:N6 GA;1Y;;AN EM0A U:N6G6D DZKAW8 I.;A UGIYIMANGLA7 AM6;;U LAK1++1YANGLA7IKUN NA00UN +AN5LANGLA7IKUN A0IGADDAFFIYULLIM0AMA - IYUDDIMUN - .8YA WAYAK100IK (UY6GIK WIWAYILLADDAFUWA;U) NU,UN6G1LA O7ILLA;IY 100AKIM ZFFAN ZYA7AWU +AD1DAFNAM1K ;AF6+EGGADDAFFA;U - ;AGAWU +EG;U LAWAMILLAWUN - DIMMAY - IDDZ;U - SURAPADMAN 100AK NU,U ZFFAN ;AF6 - 1M1K AM6;;U A6YYANISTS ;EYIGUN - 1GG1MIGA +IMMANGLA7 WAKUW1MA +AL;I - +IKA O;;A;IYWU 100AK ZFFAN DZ;UN1MA WAKUW1MA NA00UN .AF6NU06GIK A;ILAYILLA NUFIGUN -

DZ;UN1MA I,ADDUFAM - 'DI71L' ;Z00A;;I0LU NUMD8 A;8 100AK ZFFA;;6 AF6GA NUFIGUN - 1M1K DAKA 1GUFL1KAN 1GWULA7 .AF6DE0ULI0A;U - LA;6LA7IK .ILA,.;A +ANDAWANGLA7 .AF6DE0ULIM0AMA - 1000 1:FULA7ULLU NUMDU 'DI71L' +5DDADAFNAM IWW10U O7ILLA;IY 100AK ZFFAN NILAWUN WAKUW1MA;1LA IYU.;A;U - (NUMDU DZK WAKUW1LA IKK6, ;A0DZ;6GA WAGA;IK NILAWUN DAKAW2MAN1LAL LU0IDDIFADDAFA W8:FUN -)

D1YANDAYIGAN1MA ;ANI, .;U +I.;AM6 - +5Y1DA;NAM A+UYAM (A+UYAM) 2LAWIM A,IWU; ;AMN6G6L LU0ILLI0A;U - 1M1K .IM6WIK - AM6;;U NAYADULA7IKIYU.;UN +AYI;;IYA;;IK K8N8MIM A0IW6 E7I;1LLIGA;U NA0UDIYAW8+AN DUYI.;ULA77UN LAYU;;1LLANGLA76; ;5:FULI0A;U - ;5GA ;IY1WIFA DUY1:A +I.;AM6GIK 2LA (+AYADA;ANAM) ';OLU;I' (ATEKK1YAN) - ;A.;IYZD1GA NA00UN AKK1;A ;1.;Y2 A6YYANISTS ';AFUDDU' (1MN2LA +UWAY) IYUWAYUN ;ANGLA7 FIY1WIFIM 'N1GA WI!!1MILA7' NU,UN6G1LA +EGAKDAFA IYU.;U ;AFULLI0A;U ;AFULLADDAFFA;U 1++AYIGAN NULLIGAN LA;1D1;;IYA;;IM UGAY.;A AN+ANGLA76 I:6LLA - ;AGAWU+EG;U LAWAMILLAWUN - OM0U 'N1G1KA' EMA EFFAYIL LAK6G6 LU0ILLI0A;U - 1M1K U:N6GIK ;IY1WIFA A0IWIGAK A0I.;IYUDDA;U - - - DIYADA!+AN U:N6GIK EWW10U DOYU.;ULI0A;U EMDA;6D DA00IGA WIWAYAN NA00UN A0IWU EDDAFI OYU U:N6 NA00UN DAKA DAYIN1:ANGLA76 L6G17A NUFIGUN - NA00UN WA76WU WIYUDDAN -

+AYADA;NAM 1GIYAN 1:FULA7ULLU NUMMAY (51 - 000 1:FULA7ULLU NUMDU L1KALLEFUWIK) ;ZM0IM1Y EMDA;6 .IM6WIK LA77A W8:FUN - +AYADA;AMIM IYUDDU NA00UN NA.;IYAN 80LAMAW8 NU,UN6G1LA D1GUN DI71L 100AK6; ;OFANGLIWIFFAMA - I;AM1K +AL;I W1G.;A N1GA NA00UN O;;I+6.;A I:6DDULA7 +IKA 1:FULA7ULLU NUMDU 50 1GIYAN 1:FULA7ULLU NUMDU - +IKA .8YANGLA7IK, +AD1DA;I NAMI;AM O7IYUN 100AK ZFFA;;6 8M ;AFULLAWIKK6 EM0U G1YUN A0I.;IYULLAWIKK6 - +IKAY DIY1NA:AMIM LAYUWIG1LA IYU.;AMAY - NA00AWAYLA7 +AMMA;U ;AF6G1LA IYU.;A;U - 1M1K +IKA .8YANGLA7IK (50 - 000 1:FULA7 NUMDU) UGAY LAKG1:AYLA7UN UGAY 1GG1MIGAW1;ILA7UN ';OLU;I' (+ADD1DA;NAM)

A.8LA AGG1MIGAW1;ILA7ULLU ;EYIGUN - MEL1M1 M8MIG1 AM8LAN1MA NUMLUUFFIG8 D8+ULI01Y NA00UN NUMMA0IWILLADDAFFA +AYDAD1;NAM WAYUL6 (20 - 000) +A;;IGADA;NAM ;ZM0IGA;A0LU DAKA 1:FULA7ULLU NUMDU) - A;;UFAM AGG1M - L1K6GGAM +ANDAWAN NA00UN NULLIGA;;UWAN W1G.;A NA00A DAYA.;A 1MN2LA U:N6LA76D DA00I E,UN A0IW6D DA00I NUMMA0IWI;;AK - M8M1MIGAYULLU NUMMU;1YA:AN1MA +5DDADA;NAM DA00I NUMMA0IWI;;1Y - N8KUN NUMMA0IWIDDU EMDA;U EDDAFI ;Z00A;U? DIMMAY WIW1;ILLADDAFA W8:FUN) - W80U W1Y;;6LA7IK +AKWA;1M1K ;IY1WIFA A0IWIGAK WI!!1MA NU06 A;;AL6GA .ADAY ';AF6G6'

;AGAWU+EG;U LAWAMA;;IK LA77UNGLA7 - ;IY1WIFA A0IWIGAK WI!!1MA NU06 DA:F6GA NA00UN .AW2MA L1KANGLA7IK ;OFAYDULLU ;OK6;5YA DAYIN1:ANGLA7UN, IYALA+IGAN1MA IYALA+IGA ;ALAWAKLA7UN - ;EGWANGLA7 NA00UN A+UYAYLA7 WA,IG1LA - M8MAMIG1W6 .IY:AGI;;AMAY - DOYUFFU ;ZKWID DI+1+U +ADD1DA;NAM - OYU 'NU,UN6G1MA IYUDDA;U' - OYUN6 DIY1NA:AY - D5YWA L1KA;;IK8G8 NU,UN6;;AMN6GUN N5M0U ;AYA;;IM1K .IY:AGILLADDAFFA;U - DZYIK WAKUW1LA IYULLUN - ;IY1WIFA ;8M2GA NA.;IYA;;IK NU,UN6G1LA N5L7IGA;U NA00UN ;IG1MA LAK6LA7IK 'OM0U' - .501GIYALLA:ALL1MA 1:FULA7ULLUD DZYIFFA LAK6LA7 (ALL1NIGIGAM) - N1GA (OTIKKUK1YYAN) NA00UN ;IG1MAN (ARV1RAYAN) 1M1K N5M0U W6;;IYU.;A G1YUN - NA00UN G1YUN DIY1:IGAM DOYU7 DOYU7 IYU.;U DIYILLADDAFFA 5FUYUWA NUFIGUN - I;AM1K AFIDDAF6 ;8W6LA76 D5Y;;I ';OLU;I' SURAPADMAN -

1YIGA.1;AM LAFD1FFIM LAYU;;1LLANGLA7 NU,UN6G1LA NUMW6LLADDAFFAMA - M8MAMIG1W6 NUMMA0IWI;;1Y 1GGAM - +5Y1D1;NAM - DIY1NA:AYIM ;A.;IYAN DI:6DD6 - NA00UN AGG1MIGA WAYAK100U L1KE:FAYIK U77A NA00A LA.;A7IDDU .ILA,WULA7 - D1YW6G17AY1LA IYU.;A;U - 1M1K D1YWA;I AWA;1YAN I;AM1K U:N6 WE7IDDAFU;;ADDAFFA;U - 1M1K A;;IG1WA+IGAN1MA NULAN5FILA7 - M8MAMIG1WIM ;2YLLA;AYI+AMANGLA7 E;IYL1KA;;IK .ILA,UN .ILA,WU U:N6G6 WE7IDDAFU;;ALLUUFUN - 1M1K - U:N6 EMMAWEM01K, EMMA .AFALLUN EM0A U:N6 U:N6LA76 NA06LLAK1N - ADDAFIG1M1K - EDDAFI +1NDIGAM ;ZKWIGU001Y SURAPADMAN ;8YWU +EGGADDAFUN - +A;;IGAN NA00UN A;8 .8YA;;IK NULAN5FIG6 - OYU WIWAYILLA ;AMM6 OYU IMMERSES OYU NAMA;IK ;1NGLA W8:FUN -

LU0IDDU - TUPAPPUYAN (;UKKIGAN1LA 'LAYUWI' EMA NO,IDEGAYLLADDAFFU77A;U) EM0U ATEKK1YAN (';OLU;I') A,ILLA ;I0AM IYU.;A;U EM0U LUU0IM1Y - I - NIM LAYUWI ;I0ALLA AKKA;U 2LA +UGA LA;AW6 UF6LLA NA00UN AM6;;U OM01LA -

DI0ADDU

I.;A LA;6 DI0ADDUFAM ;OFANGLULI0A;U - - 50 - 000 1:FULA7ULLU NUMDU - LU,A.;6 (FEKWIGAMG1M) LIY1NA;;IK AYULIKIYU.;A NILAL LU06W1MA LUFUNDAN ;IK1N6M (.AW2MA A0IWIGAK17AY1MA +IK8NAMULLU AYUL8 IYU.;A;U EM0U +IKA A0I!AYLA7 LUU0ULIM0AMAY) - 100UL LAFAKIK W1,.;U U:AWULL1LA U::ADDAFFU - +8LAYILLADDAFFA DEYYI +1DDIFU - LUFUNDA;;IMAY NILAWUN ;1,.;A IFAN LIY1NA;;IK ;1KANA7I DU77IG1LA IYU.;A;U - E;IYNA06G1MA (;UYA;IYUFAN1MA IFANGLA7IM) NO;;A DU77ILA7 - DAKW80U ;1KANGLA7 (E;IYNA06 DAYIN1:ANGLA7) NILA .EYULLAN1MA +1NY1GAN (NA00UN +IKA +A.;AYDDANGLA7IK +A.;I;;U IYULLAK1N) (DIMMAY ;A0+EGAK1LA) DAGANGLAYAN1MA ;UMDALAYAN1MA .ZG NA00UN .ZG1K D1;ILLADDAFULIM0AMAY - I;U DZM0A - G1YUN ANGLU WIYUDDAN IKK1NAK W1,ANUFIGUN (;A.;IYAN ;I0AN6G1MA;1LA IYU.;1KAM0I) - FEKWIGAM LUFUNDA;;IM ;A.;IYAN1MA EN1MAYLA7 AKKA - EKK1 .IKANGLA7UN ;2WUNAK6 LIY1NA;;IM1K EFU;;UL LA77ADDAFFAMA - .IM6WI,A.;A ;A.;IYAL LA7AN NA00UN A;;AL6GA NALLA7 DAGI00UWILLADDAFFA;1K, 9WOYUWAYUN UFAMAFIG1LA U;AWI +EGGAWIKK6 (+IKA ;A.;IYA+ 1GW17AYLA7 +EG;1KUN)

FEKWAMIGAM ;1G1Y ;UYA;IYUFAWA+AN1LA DIYA+AWA;;IK I0A.;UWIFF1Y, NA00UN ;A.;6 WAMA WIKANGLULA71K WIY6WIK LAKKADDAFF1Y - +IKA 8GG1MIGA A0I!AYLA7 NA00UN DA77ILA7UN DELVINIYAN DE00ZYLA7 .ANDULI01YLA7, IYUWAYUN L1FFU WIKANGLULA71K LAKKADDAFFAMAY EM0U - DZ;UN1MA;1LA IYU.;A;U - AGG1MIGAW1;A +I.;AM6GIM DEYUND1K1MA DA77ILA7 FEKWAMIGAM I7AN WAGA;IK AM1;6G1MA;U -

FEKWAMIGAMULLU E.;A UFAMDI0ADDULA7UN LUFUNDANUN LIF6G1;U, NU00IKUN ;AMIG1LA IYU.;A;U - ;EGW2LA NA00UN DOYU7 LU0ULLU D1;6LA7 NA00UN UGAY.;A .AMAWU 1WILA7 ;ANGLA7A;U D1YW6G6 +1NY1GAN1LA 1LLIGA;UFAM, .AN AM6;;6GUN D1YLLA 1YANDI;;UWIFFAMA - IWW10U - UKALA71WIGA ZN LU0ULL4FU +EGGADDAFFU, UGAY.;A .IK6GIK (;EGWAN D1YWA;I) NAMI;AMIM WIWAL1YAN -

UKALA71WIGA ZN IF6WE7ILA71K IGALLADDAFFU, AWA7UF6GA D1YW6 ;A0DZ;6GA NA00UN WAYUNGL1KA;;6 N6GAN1LAL LA:FA;U - I;AM1K - ;EGWAN D1YWA;I +1NY1GA;;6 D1Y;;U, I7AN FEKWAMIGAM 100IK DOG - +AYIG1MA DE: LU,A.;6G6 DAGA:AN U:AYA LAFAWU7 ;1LAN - 2YAN1MA - A,ULLU NA0A.;U - .A;I NA00UN NA::IK NAFFUN ;AMIG1LA NUFILLA LUUF1;U -

WAGA;U WA.;ZYUN, UKALAN NU,UWA;IKUN ;IMANUN I0ALLUN E::A00A LU,A.;6LA7 NA00UN LU,A.;6LA7 U77AMAY EM0U +IKAY W1;IFULIM0AMAY - +I0UWAY +I0ADDU EMMA? DA;IK DAKA AGG1MIGAW1;ILA7 LU,A.;6LLU WI+8N IKK6 - - +1;1YA:AN1LA IYU.;A;U - +5DDAYNAMUFAM IKK6, A0IWO7IGIK IKK6 - LAFAWU7IM WA,IWA.;Z AKKA;U NA0UDI0AWI AKKA - AY;;A;;IK - FEKWIMIGAM DIYA;IDAKILLI0A;U - !1MAN1MA NUFIWULA76 EFULLAWUN !1MAN DE0AWUN - - - ENGLA76 LA:FUDIFI -

D1D1WIM ;AKW2Y .A;ID D1NDU - ;AMIG1LA NA00UN U;AWIGA00A - - - I;AM1K WAFIWAN6LLADDAFFA NU06 AWAY6 L1DD100UWA;A0LU - D1YWA;I L17I LAWIKIM ;AK6N6 1+IYIGAY NA00UN NUMIWAY - LAFFIL1ND17AN DA77I - - L1K6GGAM ;A.;IYAL LAWIK DAKA N1:AWAYLA76L LA:FIYU.;A;U - DAKA ;IY1WIFA A0I!AYLA7 A0I.;IYULLI01YLA7 - LUFFILANDAKAN DA:F6GA LAWIK DA77I AN6.;IYU.;A;U NA00UN LAFF6GG1MIGAYIM DIYA;1MA LAKWIG1MA AYA:NAM6 .8YAFIG1LA I:6LLADDAFFIYU.;A;U, ANGLU DEYIGA Y1:I +IYZMNA:IG1M1 WA+I;;U WA.;1Y)

;IG1LAY1 1YIG1MIGA;;IM WAYAK100IK DULA,DE00A NUMIWAY LAKLIWIGAM - LUF6L1ND17AN LAWIK D1FA+1K6 ;AK6WAY1LA IYU.;1Y - NA00UN DAKA ;IY1WIFA 1GG1MIGA WAYAK1001+IYIGAYLA7 DA77ILLUUFAN NUMMZFI .AW2MA ;A!+1W5Y ADI++1Y1 D1FA+1K6 EM0U LUU0IMAY - ;1,.;A A0IW100AK6 NALLA7ULLU +ALI;;UL LA771;A, M1 GZLA;;IM AFIDDAF6G6D DUYI.;U LA77AWIKK6 - ;A.;IYAN1MA .AF6NU06GIM UYUWAN1LA IYU.;A;U - +UGA.AKAN1MA;U - ;AMMAKA N6GAN - ;IL6DDUFAM NA00UN NA00AWAYLA76 .IY1LAYI;;A;U - IDDZ;U .AW2MA 1GG1MIGAYLA71LA - NUMIWAY LAKLIWIGAMIM 17UN6 DUYI.;IYUDDA;U DA,ANGL1KA ;A.;IYAN1MA 17UN6 NA00UN GZL1WIM WE7IDD1F1LUN. ;A.;IYAN ;IY1WIFAW1;A .;UNA;A;;IM IKAF+IGANGLA7 NA00UN DOYU7 NA00UN U:AYWULA7 .8YAFI D1;6G6 AMUNA;ILLI0A;U - AGG1MIGAW1;ILA7 LA:FAMAN +EGG1;IYU;;AK AKKA;U +A.;8LILLALLUUF1;U - .AW2MA ;A.;IYAL LA,ALA WAKKU.AYLA7 DA,ANGL1KA ;A.;IYAN1MA 17UN6G6D DIMDA00AWZ AKKA;U UYUW1LAWZ LUUF1;U -

;IKK6NAK6 (E;IYNIMMI N6GAN) LUWA76GIK - ;EGWAN LAKLIWAGAM LAMAWU+ +EG;IG6 AMUDDIM1Y, NA00UN ;EGWANAK6 100IM AYULIK U77A LIY1NA;;IK ;2D1WA7I LAYWAWAM6 D1D1WIFAN AMUDDIM1Y. DAKW80U ;I0AMLA76L LA:FU LAYNAGZLA 100AK6 IGALLIGA;U E;IYNA06GIM .EYULLAN1MA N6GA DU77IG1LA IYU.;A;U - UFDU0A +AL;IG6 N8NDAFU;;U;AK NA00UN ;1KIL 100AKIM A;I+I0A.;A ;AMN6GUFAM UFDULU;AK - (LU0IDDU - LAYNIL 100AK6L LU0ILLI0A;U NA00UN +ALY1 100AK AKKA -)

AFU;;A .17 NUMIWAY L1KWAGAM 100IK LU7I;;EFU;;1Y - D1D1WIM +AFANGLIM N6GADDALU;IGIK - +AFANGLU LAKLIWIG1MIK DU;IGA;U - AMUDAWAN W1G.;A +AFANGLULA7 U:AYA 1YANDI;;AWUFAM, E;IYNA06G1MA +AL;I A;ILAYI;;A;U. NA00UN .ZG NILU.;AWA71LAWUN IYU.;AMA - 1M1K NUMIWAY LAKLIWAGAM ;1KN1KI (E;IYNA06 IFAN) EMUN LAYUWIGIK LU,A.;6G6 LA:FUDIFI;;U U:AY.;1Y - 8;1WA;U - +I0ADDU NAMA;IK IMMUN NU,UN6G1LA WAY6GA0ULLADDAFAWIKK6 - I;AM1K LU,A.;6G6 EFU;;UL LA:FU, NA00UN DIYADA!+AN ZFFAN ;AMMI++6G1MA ;AMN6 ;AMN6 ;AMIG1LA OYU NAMI;AM N5KAN DUYI.;U LA77A AMUNA;ILLA NUFIG1;U - 1M1K DAKA U;AWI ;8W6 -

N8KUN 6.;U 1:FULA7ULLU LAKLIWAGAM LA00UL LA:FA;U NA00UN LAWI.;1ND176GAN LAWIK DA77IGIK N1:AWIG1LA FEKWAGIGAM LA0DI;;1Y - AWAYULLU +I0A.;A 1MN2LA ;A.;IYAL LAKWIG1MA;U LAKG1:ILA7IM IY1++IGA;;IK LUWI.;A;U -

;AKINIMIGAD D8YAYA+AY LAKLIWAGAM6+ +U00IGIYULLUN +EG;I ;AKNAN17I N6GA;;IM N6GA;;IK LU,A.;6G6L LA:FA0I.;A;U - NA00UN ;Z00AN NA00UN E;IYL1KAN ;EYIGAWIKK6 - ;A.;IYAN ;IY1WIFA A0IWIGAK LA00AKIK NUYA:D1F1LAL LAYU;ADDAFFA;U - OYU NU06 (6NDA;;U 1GIYAN 1:FULA7ULLU NUMDU) ;AK1S NA00UN KZLLAS IDDZ;U WIFA A;ILAN1LA IYU.;A;U - 8MEM01K DIY1NA:AYLA7IM DI71L IMMUN NU,UN6G1LA UYUW1LAWIKK6 - EMAW8 - ;IY1WIFA A0IWIGAK A0I!AYLA7IK DAKAY IMMUN DAYIN1:ANGLA7ULLU IF6G8 .8YAFIG1LA I:6LLA NUFIGUN NA00UN .8YA;;6 100UWA;A0LU +AL;IGA7IDDA;U DZM0A OYU ;EGW2LA E;IYL1KA;;6GUN,

IM06GA .AW2MA 1GUYW8;A NAYU;;UWAYLA71K IM0UN DAGAMDAFU;;ADDAFULI0A;U - 1M1K 50 - 000 1:FULA7ULLU NUMDU WI76WU NA00UN ;UKKIGAN NILA A;ILAN1LA IYU.;A;U - EMIMUN - KAL+IVAYAN - KUTIKAMPAL1M DA77IGIK 1+IYIGAYLA7 NA00UN 1+IYIGAYLA7 NAYNAN1MA +I0UWAM DELVINIYAN ;EGW2LA E;IYL1KA NUFIGAWIKK6 - E;IYL1KA IYU.;1K DIY1NA:AY ;AMM6 NA06;;U -

Y1GAN NA00UN Y1:I +IYZMNA:IMIG1W6D DA00IGA DAYAWAK1MA +EG;I - FIY1WIFIM LAK6LA7IM ;I0AN6 +AW1K1MA;U - AWAYA;U NU,UN6G1MA DUYI.;U:AYWU NA00UN NUYA:D1F1MA 1GWU NUYA:D1F1LA FEKWIMIGAM N10IKI AFIDDAF6GIK NUFIWU +EGGADDAFFA;U - Y1:I FEKWIGIGAM DUMI;A .5KLA76L LA0DI;;1Y - LAKWEFFULA7 ;I0A.;A KZLLAS NA00UN FAK1S - NA00UN ;IY1WIFA A0IWIGAKIM AM6;;U AN+ANGLA76GUN FEKWIMIGAMULLU A0IWU0U;;IM1Y - O,UNGLAN6DDIK 1GWU +EG;1Y NA00UN FEKWAMIGAMIM AY;;A;;6 AWA7A;U +1NY1GA;;IK DUYI.;U LA:F1Y - OYUWAM Y1:IGIFANIYU.;U ;AMMAKA;;6 N6GAN1LAL LA:FA +EGAK EM0U +AKKAK1N - ;A.;IYAN ;IY1WIFAM -

Y1:I NA00UN NUMIWAY LAKLIWAGAM I7AN N1:1LLAY ;5GA ;IY1WIFA A0IWIGAK A0I!AY1LAD DZ;I;;1Y - DIYA:AM NA00UN KZLAS - DIY1NA:AY NA00UN DIYADA!+AN EWW10U OM01LA I:6LLADDAFULIM0AMA - EDDAFI IGANGLULI0A;U? EDDAFI OYUWAYULLAYUWAY ;OFAYDUDAFU;;A W8:FUN -

NA00UN DELVINIYAN U7 NA00UN WE7IDDAF6G1MA U:N6G6 LA00U - AMUDAWAN A;ILA U:N6G6 ;OFANGLIGA;U - - AM6;;U OM0U - NA00UN NU06 - 1+IYIGAYLA7 LA00AK NA00UN A0IW100AK NU,UN6G1LA NU,U G1Y ;UMDALAYAN1MA LU,A.;6 NILAWUN DIFILLUN ;OFANGLIGA;U - N1:AWAY DELVINIYAN W8LAN1LA NA00UN NU,UN6G1MA N1:AWAY IYU.;A;U - G1Y LA00UL LA:FAMAY NA00UN DU;I;1LA DU;IGA DU;IGA LAFFAFANGLA76 ;IY1WIFA NO,IGIKIYU.;U UYUW1LLIGA;U - W80U W1Y;;6LA7IK +AKWA;1M1K - FEKWAGIGAM LA0DILLADDAFFA;U - WIY6W1LAWUN 1LLADD5YWAN1LAWUN WI::ADDILLA W8:FUN - N8KUN Y1:I NA00UN DEYUN6GA00A !1MANU77A LAKLIWIGAMIM AN6;IG1MA A,ALU NA00UN LU,A.;6 LA00U N5KAN N100AN -

DAKA 1:FULA71LA Y1:I - NUMIWAY NA00UN LU,A.;6 N1:AWAY NILAWUN .EYULLAN1LA IYU.;1Y - ;IY1WIFA MM1 GZLA ;O,IK.UFDANGLA76 A;I+AGANGLA7 NA00UN NAYNANGLA7 N5KAN NU00IKUN I:6LLADDAFFA LAKWI LUFUNDAN -

;IYUWI,1

LAKIG1GAM D1YANDAYIGA;;IK - NUYULAM 1GG1M6 .IM6WULUU0ADDAFFA 9WOYU DA;IM6.;U 1:FULA7IKUN (NUYUL6G1M) ;IYUWI,1 (NA00UN) DEYUN ;OMN6G1MA ;IYUWI,1W1MA;U DUMI;A ;IY1WIFA ;IYAWIGANGLA7 DA00IGA A0IW6 DE00ULLA7WA;AM N5KAN NAMI;AM6 LA:F1FULI0A;U - I;U +IWAM WA,IL1FFIG1K NUYULAM -

OYU +UYULLAN1MA DIMMA:I - AGG1MIGA WAYAK1001+IYIGAYLA7 WAGA;U NU,UWA;UN WIW1;ILLIM0AMAY - ;IY1WIFA AGGAM1MIM DUMI;A .5KLA7 NA00UN +IMMANGLA7 ;1KAS NA00UN KZLANGLA76 ;I0ALLA AMUNA;ILLIM0AMA - DIMMAY O7IYUN +AL;I NA00UN OYU DAYIN1:A;;IKIYU.;U NA00OYU N100U D1;IDDULLU UFDAFUN DOYU7IM ZFFAN -

DAKA AGG1MIGAW1;ILA7 W1;AN DUY1:A WA,ID1FU DIYA:AM +IWAM N5KAN .I06W800ADDAFFA;U - NA00UN NUYULAM-1GGAM AWA;1YAN N5KAN +IW1 A0IWU N5KAN DUYI.;U LA77ADDAFFA;U NA00UN LU0IGIFADDAFFA;U - +IKA 8GGIGAMW1;ILA7 +IW1W6 A0IW17I EM0U W1;IFULIM0AMAY, N8KUN KZL1 NILAWUN DA,AN6G1MA;U - AGG1MIGA WAFIWA;;IK NALAM NUYULAMIM DA,6GA AWA;1YA;;6 - AGG1MIGA A0I!AY - IFAN NA00UN .8YAN 1LIGAW6 KZLANGLA7 - ;AK1S - ;IY1WIFA NO,IGIK1MA A0IWIGAK 1GWULA7IK AY;;ANA00AW6 1M1K NU00IKUN NULLIGAN1MAW6 - DA:F6GA L1KANGLA7IKUN IDDZ;U - .ANDALAN1MA +IW1 DIY1NA:AYIFANIYU.;U DUMI;A AF6G17ANGLA76 A0I.;IYUDDA;1LA .ANDULI0A;U - DIMMAY A.;AD DU;;ALAN NILAWUN DA,AN6G1MA AWA;1YAN NUYULAM (L1KADDZLLIK L1KA;;I0LUD DIM) NILU.;A !1MANU77AWAY1LA IYU.;1Y NA00UN NO,I NAMI;AYLA7ULLIF6G8 A0IW6L LU0IDDA;1LAWUN,

NILA NULLIGAN1MA GZ+AM6 I;6 DUYI.;U LA77A W8:FUN - +IMMANGLA7IM A0IWU A;AM DIYA:AN1MA;1LA IYULLI0A;U - NA00UN A;AM LAFFAN6DDU NA00UN OKI 1LIGA IYA:FIKUN - LU0IG2F1MA;U DIYADA!+A LAFFAN6DD6 EDDAFI E;IYLA7LI0A;U EMDA;6D DO0U;;U U77A;U - EMAW8 9WOYU SFYZLLIKUN - E,U;;U NA00UN U++AYIDDU I:6DDULA7 .8YAFIG1LA KZL1 - NA.;IYAN +IMMANGLA7 AKKA;U IMMUN NULLIGAN1LA - NEG.ILAY E,U;A - N1GA DIY1:A:AM-1GG1M WAFIWA;;IK +IMMANGLA76 DO0ILLAWUN,

NUYULAM AGGAGAMI WI,1WIK DIYA:AM +IWAM NUYULAM 1GG1MIGIFAN IYU.;U ;A!+1W5Y NA00UN DA,ANGL1KA 1GW17AYLA7 !1MAS.1MAN LA:F1FULIM0AMAY. NUYULAMGAM - NUYUL6G1M - NA00UN FEKWAGIGAM 6.;U 8,U WAGA;IYULLUN DZ;U - NUYULAM-1GG1MI DA:FIL6G6 LA:F1FUWA;A0L1LA ;IYUWI,1 LA:F1FADDAFFA;U - Y1:I +IYZMNA:IG1M1 LA:F1FFAN -

LAKIGUGGAYLA7IM IY1GAN ;A.;IYZD1GA D1;6G6 DIMDA00IGA;U. EMAW8, Y1:I N1M - W8MM NA;UD1MAN NA00UN NAK6LA7IKIYU.;A DA,ANGLA7ULLUN N8MN6G1MA U;;AYAWULA76 WI;I;;1Y - NAK6LA7 NA00UN L1FULA76+ +5,.;A AYA:NAM6 - IDDZ;U Y1:I ;A.;IYA U;;IG6L LA:FA0I.;U, +U00IGU77A NAK6LA7 - NAK6LA7 NA00UN L1FULA7 - 1M1K AWA71K EMMA .IM6;;IYULLAK1N AKKA;U EMMA A++U0U;;AK1LA IYU.;A;U - AWA7 NULAN5FI A:I.;IYU.;17 - AWWA7AWU +UKADAN1MA E++AYILL6G6 ;AG1YIDDA;IK - Y1:I ;AMA;U DA;;U +I0A.;A W8FF6LL1YAYLA76 AMUDDIGA;U - IYUDA;U N1SFAY W2YAYLA7 WI76G1FUWA;A0LU FIY1WIFIM +A:F6L LAK6 W8FF6GIK .AMLU A0I.;AWAYLA7 - Y1:I 1DA;;U IGAKDU ;EYIG1;U - E++AYILL6G1LA IYU.;A;U 1M1K AWAYA;U W2YAYLA7 .IKA;;IK +I0A.;A IYU.;AMA - 1M1K - Y1:I AWAYA;U D1YW6 IYU.;U ;AFULLA EMMA ;EYIGUN1 LUUFA LAFFA76G6 LAFU;;A;U W8:FUN -

".2YZFFA NAYA;;IKIYU.;U NU,U WAMA;;6GUN ;8FA - NAK6LA7IKIYU.;U WE7IG800ADDAFFA IFANGLA7IKIYU.;U - NA06.;A LA: LA:FA0I;AK NA00UN L1:1;A LA::IWE7IG6L LA:FA0I;AK - WIN1MA;;IKUN NA00AWAYLA7IFA;;IKUN ;8FAK1N - .I,AKLA7 NA00UN +5YIGA O7IGIM LA;IYLA7 -

N1SFAY W2YAYLA7 NA00UN W8FF6G1FUDAWAYLA7 WI76G1FFU NA00UN NA06W1MA 1DA;;6 ;8FULIM0AMAY - ;ANGLA7 L1;ULA7IK Y1:IGIFAN D8+UL6GIK - NU,U LAKIG1GIGA AYA:NAM6GUN OY8 IYAWIK L1;;IYU.;A;U - DIMMAY IYA:FU IYAWULA7, DIMMAY 10 .1FLA7 1M1K W8FF6L LAF+I ;IYUNDAWIKK6 - I,A.;A;U - I;AM1K NUYUL6G1M ;IYUWI,1 YA;;U +EGGADDAFFA;U NA00UN AYA:NAM6 1,.;A ;IG1MA;;IK +EM0A;U -

UGAY.;A ;A.;IYAN AGG1MIGA N1SFAY LAKLIWAGAM LAWIK LAFFUDD1FFUFAM - Y1GAK LUYULLA7 NA00UN DA77ILLUUFAN ;AYI+AMAN +EG;U LA:FIYU.;A;U. A++1MIGAM ;IG1MAN .ILA,;;ADDAFFA;U - ;A.;YI 1GG1MISF WAFIWAN GZL1 UYUN100A;;IM WAFIWAN, NAMA;IK DI7AWU NA00UN OY8 .8YA;;IK DAKA DAYIN1:ANGLA7 .EYULLAN1LA +A.;AN1LA DAKW80U U:N6LA76 L1:AK1N +IKA WI;AN1MA E;IYL1KA LU0IDDU - W80U W1Y;;6LA7IK LUU0UWA;1M1K - DAKA N10UD1FULA7 +1;;IGAN1MA E;IYL1KANGLA76 D1YLLA NUFIGUN 1M1K GZLI N1SFAY NAFFUN8 WAKIN6 ;ANGLA7 AMUDAWAN NA00UN U771Y.;A GZLA +AL;I N5KAN +AYIG1LA DUYI.;U LA77A NUFIGUN - D1YW6 LAFA.;U KAL+IVAYAN DIMMAY (NAMA;IK WI7ALLAN) LAWAMAN 1MN2LA E++AYILL6 - NAL1;N1 L1.;IGIM D1YW6G6GUN, DAYA.;A UKALA71WIGA SDELFYAN A;AM NULLIGA;;UWA;;6GUN, NA00UN +5Y1DA;NAM (;OLU;I) 1LIGAWA00ZFU A;AM ;OFAYD6GUN 1,AN1MA A;IY++ILLU771LLIGA;U - !1MA LAKLIWIGAM +A;;IGA !1MA;;IM +A.;A WI7ALLA;;6 DUYI.;U LA:F1Y - DIMMAY DU;;I+1KI;;AMAN1MA NUMIWAY Y1:I +EM0U, NAK6LA7IK G1YUN - NULLIGA +1DAYFF6 ;Z0LAFI;;A;U DZKA NAMI;AM I,ALLADDAFUW1M -

Y1:I LAKLIWAGAM NA00UN AWA7A;U ;A.;6GIM 1KZ+ALAYLA7IM E::ANGLA76 .IM6;;U .IM6;;U, G1YUN N2:FUN NAK6LA7IK .U,6GAN1FF1Y EM0U 1:6GIFF1Y - AWA7 .AFA;;IGA;U NA00UN 6.;U 1:FULA71LA SY2 M8WIGAM EM0A DEGAYIK8 ;EGWA;;IYUNALAM (DIYA:AMIM LAYUWI) L1:ADDAFA W8:FUN - UGAYAN1MA NAK6LA7IKUN NAK6LA7IKUN +EM0U W1L7L6GIM +A;;IGA;;6 .1FA W8:FUN "

Y1:I DA;IKA7I;;1Y - "UGAY.;A 1GG1 N1SFAY LAKLIWAG1M NUMMA0IWILLADDAFF1Y, 'G1Y1WA;U NAK6LA7IK .U,6.;1K LAYUWI A,ILLADDAFUN'? -

1M1K !1MA NUMIWAY M2LIGAM LUU0IGA;1WA;U - "LAYUWI 80LAMAW8 I,A.;U WIFFA;U NA00UN ;8W6"

LIYU:A DAYANDAY6GIMAYIM ;AK6WAYLA7U7 OYUWAY1MA LIYU:AD1KAGAN, !1MASY2 MEL1MIGAYIM Y1:IGIM6D DA00IL LU0IDDIFULI01Y - EMAW8 IYUWAYUN DULA,DE00A WI!!1MILA7 OYUWAYULLAYUWAY D8+IMAY NA00UN U:N6G1MA 1MN2LA Y2;IGIK WIW1;ILLADDAFFAMAY - SY2 MEL1MIGAM LAKLIWIGAM6L LA::ULLU; ;EYIG1;ADAFI ;A77I W6;;1Y - 1M1K LAKLIWIGAM NAFFUN8 WI7ALLA;;6 WA,ANGLA NUFIGUN SY2 M8WIGAM, LA:FUDIFIDDULA7 NA00UN .UFDAN +A;;IGA;;6 U0U;IDDAFU;;IGA;U - SY2 M8GAM AM1;6G1MIM 1;N1:I AGG1MIGA .UFDA;;6 .ILA,;;IM1Y, A;IK ;I0AN6G1MA;U KZL1LLA7 (DAYIN1:ANGLA7) .EYUNGLIGAWA006D DAGAMDAFU;;ULI0A;U. I;8DZM0A;U AKKA, N101LA NILAWUN WI;;IG1+AN1MA DIY8YA:6 - (LU0IDDU - SY2 MEL1MIGAM IM0UN IM0UN DAGAMDAFU;;ADDAFUN GZLA ;O,IK.UFDA;;6 DIYADAKAN1LAL LA:FIYU.;A;U) -

SY2 M2LIGAM Y1:ILLU Y1:I NA00UN UGAY ;A.;IYAL LAFI NUMIWAY LAKLIWIGAMIM D1YW6 N8LA;;5GN6GUFAM IYU.;A;U - AMUWIG5G1M .UFDA;;6 SY2 M8MIGAM6D DAGAMDAFU;;I ';OLU;I' EM0A E;IYL1KAN ;E7IW1LA; ;EYI.;IYU.;A;U - E;IYL1KA GA;1Y;;AN .EYUNGLIGA;1LA IYU.;A;U 1M1K +AYIG1LA IKK6 - A;AM1K 1DA;;U 80DAFFA;U - I;AM1K - Y1:I NA00UN AWAYA;U ;A.;IYAN1MA 1KZ+ALAYLA7 SY2 M8MIGA IKAWA+A DAS 8YI NAK6LA7 AMUNA;ILLI01YLA71 EMDA;6 W1;ANGLA7 N2;U ;IG1MI;;1Y -

Y1:I AWAYA;U ;A.;IYAN1MA GZLA ;IG1MA;;6D DAGAMDAFU;;IM1Y NA00UN ;AKI; LAKWEFFULA76 IYAWIK E,U;IM1Y, IYAWIK AWAYA;U O7ILLA;IY 100AK ZFFA;;6 AMUNA;I;;U, +AYIG1MA D1;6G6 U0U;IDDAFU;;IM1Y - OYU +ANAGA;;IK +AFANGLULA7IM DZ;U OYU D1YW6 - AKKA;U .I,AK WA,I - SY2 MIL8MIGAM NAK6LA7IK - NAK6LA7 NA00UN L1FULA7 E;6 (AKKA;U EWAY) LA:FUDIFILLA W8:FUN - Y1:I EMMA +EGGA W8:FUN EM0U ;EYI.;U LA77A W8:FUN - AYA+A .2;INAM0AN A,6LLADDAFF1Y - NUMIWAY LAKWAM NA00UN SY2 M8MIGAM A0IWI;;1Y -

"NAK6LA7 - L1FULA7 NA00UN L1FULA76 - AMUNA;ILLA W8:FUN EMMA ;IYUNDA LA:FU WAYA AMUNA;ILLA W8:FUN - LAYNAN1MA W1LLU0U;I IYULLA W8:FUN" -

I.;A +AL;IW1G.;A LAYNAGZLA +A;;IGAN DAKA W1,.17LA7ULLU OYU W1,.17 NU,UWA;UN .I06W80UN WAY6 .I06W80UN - NUMIWAY UFAMAFIG1LA ODDUL LA:F1Y - Y1:I NALI,++IGAF6.;ADZ;U WIF6DE00A;U LA776 G1MIGA DZY W2YAYLA7 (+6MIL1WIM NUMMZFI)

;8FAK

SY2 M8WIGAM NA00UN .IGANILLADDAFFA ;UYUDDULLA7 NAK6DDIYA;8+A L1FULA7IK 1,AN1LA +EM0U - DAKA .1FLA7 - - NA00UN .1FLA7 W1YANGLA71LA N10IGA;U - 5FFI WAMA ;1WAYANGLA7 - DA0AW6 NA00UN N2M DIFILLA; ;A.;IYAD DZYW2YAYLA7 - SY2 MIL1MIGAM LAFUN6G1MA L1GLA0I U:AWU (;A::2Y - DEYYI +1GGAM DA77IGIM NUMMZFI - 1GG1MIGA +UGUG1MIM - 1+IG1MIGA +UG1MIM - 1,.;A NA00UN 1,AN1MA DAGA:A;;6 N80LA:FA;U - NILAWUN 1,AN1MA;1LA IYU.;A;U - ;OK6WIK NAGALLAN1MA QD7ILAY6 ;AWIYA - NEKKIGA NA00UN ;UYUDDULLA7 NE;UW1LA WE7I++AN .ZLLI +EM0U, DIYAL1+AN1MA O7I NAK6DDALU;ILA71K +5,ADDAFFIYU.;A NAK6 - NUMIWAY NA00UN DAF6W2YAYLA7 AN6;IG1LA ;ANGLA7 WA,IG6 WE7I++AN DZFFUL L1FFIMAY, N8KUN 6.;U 1:FULA7ULLU NUMMAY NA06.;UDZMA AM6;;U NALLA7UN (DA;;U +I0A.;A W8FF6G1FUN - IYUDA;U N1N1 W2YAYLA7UN) LU0ULAK1MA UFL1Y.;U UFL1Y.;IYU.;AMAY. NILADDEYIGA ;2 - .EYUDDU N6GA;;IK - 5FUYUWI WAKI AKKA;U EYIGUN DA,6GA IYU:FA ;Z7DAFF6 ;1FI NAMI;AM - DEYIGA NA00UN UGAY.;A OVERP9ERI? 1M1K AN6;IG1MA ".1M L1FFIK WA+IDDAWAM - NAK6LA7IM I06WAM" EM0U -

NUMIWAY NU;ULEKUNDULLU NUMM1K E7IGA +A;;IGA;;6 A0I.;1Y, NUMIWAMULLU NUMD1LA .IM01Y - NUMIWAY DIMMAY W1LLU0U;IGIM6 .IM6WU LUUY.;1Y - "NAK6LA7IK L1:ADDAFUN Y1:IM6 N2:FUN LA:FU W1YUNGLA7" - AM6;;UN N2:FUN AYA:NAM6LLU WAYA W8:FUN -

NUYULAM ;AK6 WA:ANGLIM1Y - "I.;A W1LLU0U;I 80LAMAW8 EMM6 IGALLIGA;U - .1M - EKK1WA006GUN D1Y;;U, AM6;;6GUN ;EYI.;U LA:F8M - 80LEMAW8 U0+1LAN1MA W1LLU0U;I Y1:I NA00UN IYUWAYUN DI0ADDA;A0LU NUMD8 - +AFFAN .AFA.;A;U EMDA;U EDDZ;UN .AFA.;A;U, .IM6WIK? "

NUMIWAY M8MIG1K 1,NAMA .IM6WULA7IK 1,AN1LA 1,;;ADDAFF1Y NA00UN +A;;IGA;;IM NAGALLAN ;E7IW1MA;U NULAN5FI - "EMALLU .IM6WIYULLI0A;U - 1M1K WIWAYANGLA7 N8LA;;OFANGLIWIFFAMA -"

NUYULAM DA;IK +AMM1Y - "1N1N ADDAFI+ +EG;IYULLI08M - !1MANU77A 1:LA7UN DE:LA7UN +A;;IGA;;6 NU,UN6G1LA DUYI.;U LA77A NUFIG1;U - .A:DAY1LA ;Z00ANA7I;;1KUN -"

NUYULAM NA00UN DIMDA00UDAWAYLA7 (Y1:I W8FF17AYLA7 NA00UN W2YAYLA7) NUMIWAY NA00UN IY1:UWA Y1:ILA7 LAWIK AYA:NAM6LLU ;IYUNDI WA.;AMAY - Y1:I DEYIGA ;1FIGIM WAGA;1MA NAMI;AY - WAMA NA00UN L1FU DZM0AWA006L LA:FA0I.;AWAYLA7 (WAMA;;I0LU AMUDDADDAFFA AM6WAYUN) DO01N6 NA00UN 1;;IYAN5FFAK 1LIGAW6 WE7IDDAF6G1MA;1LA IYULLA W8:FUN - Y1:I +IYZMNA:IMIG1 W1YIG1LA Y1:I 1M1K NU00IKUN ;A.;IYAN D1YANDAYIGA;;IK N5L7I - D1YANDAYIGAN +IKA DALU;ILA7IK - 2LA NA00UN +UGA WIFU;AK6 +EGAK EMA UGAY.;A;U - OYU ;AMM6 1;;IYAN U:AYA NUFIGUN - D8Y1YWAN - WAKI - DAGAN NA00UN 1,.;A L1;AK - - OYU 1MN2LA NA00UN NAMA W8;AM6G1K 2;;AY OYU .2++AKUF6 LAFAWU7 OYU WI;;IG1+AN1MA AN+AN LA:FUDIFILLI0A;U - IWW10U - Y1:I SIRONEMANIY1 AWAYA;U NALLA7 NUMMA:I A..IGAM .AFAWAFILL6LA76 AMUNA;I;;A;U AWAYA;U NALLA7 WE0ULLA;;ALLA WE0UDDU WI;6 N100UN -

AWAY +I:1+AMA;;IK IYU.;U A,U;1Y - "EMMUF6GA LUFINALLA76L LAFA;;AKL1YAY NA00UN WIYU.;17I +I;6WU +EGDAWAYIFAN DO0UDDU U77A;U - AWAY6 U7 LAWIKIK D5FFIL LA77U;AK EKK1WA00I0LUN NUYA:1MA DA,6GA NUFF17;AMA;;6 D1YLLAWUN -

;A.;YI 1GG1MISF - NUMIWAY LAKLIW1GAM (LAWIKIM ;AK6WAY) NILAWUN LA:FA0I.;A +A;;IGA;;I0L1LA E;IYLLADDAFF1Y - LAKLIWAGAM NA00UN NUMIWAY SY2 M8MIGAM ;AK6GIFF1Y 1M1K Y1:I AWAYA;U NAMA;6 UYUW1LLIGIYU.;1Y -

Y1:I "NUYULAM EM01K - DI0ALU ;AMM6 WIFUWILLA NUFIGUN?"

NUYULAM ;AK6G6 WA:ANGLI, "EMM6 WIFUWIDDAWAY G1Y DIY1NA:AYIM LAYUWI G1Y?

"DZ;UN1MA DU;IY NA00UN 1DA;;U" - Y1:I LA;;IM8M - "AWAY6 A,6;;U +EKKUNGLA7!" -

NUYULAD176GAN U7DALU;IGIK U77A NUYULAM U7DAFA LAWIKIK NUYULAM D5 D5 +EG;1Y. NUYULAM-1GGAM - U7 LAWIKIM NU;AK LAKWEFFULA7 - AM6;;U AGG1MIGA LAGIKLA7IKUN +I0IGA LUU:FU DZM0AW6 - NA;A NULLIGA;;UWAN - +I06LLU N101LA - EMIMUN U;1YA:AN1LA LUU:FU NUYULAM NA00UN DA:F6GA WA+AMANGLA7 DAGAMDAFU;;ADDAFFA;U -

;1G1YIM N1G1KA;;IK D1;1GGAM +AFANGLU NU;;IY6 LUU:FIK 2FUDAFF1Y. A;AM1K AWAYA;U ;1KIG6 (;IYUNA:A AFFIL6 - NANGL1K1 +5;Y1) LUU:FU ;I0ALLUN - AWAYLA7A;U ;IYUNA:A WI,1WIK DAKA 8GG1MIGAYLA7 A0I.;IYULLI01YLA7 - DAF1LL6GAM +AFANGLU NA.;IYA DI:6DDU IYUWAY6GUN OM01LA I:6LLI0A;U - IYUDDIMUN - DA:F6GA ;IY1WIFA NO,IGIK A;AM ;Z00AN +IKA .8YANGLA7IK, 1MN2LA DAYIN1:ANGLA76 (;AK1S - KZLL1S) WIW1;ILLAD DAFFU77A;1K, IDDZ;U NILAWUN .EYULLAN1MA +1NY1GAN1LA IYU.;AMA - DI7AS 1MN2LA A;;IG1GANGLA7 NILAWUN DU;;I+1KI;;AMAN1LAWUN +AL;I W1G.;A;1LAWUN IYU.;AMA. - A;;IG1GAN ;IY1WIFA N1G1KA AF6G17A AN6DDULA7 - AFIDDAF6G1LA - 1WILLUYIGA A0IWU IDDZ;U NALLA7 NAMA;IK NILAWUN DU;;U:AY++I IYU.;A;U - NA00OYU L1YA:I LAYU;ULIM0AMAY - DA:F6GA L1KANGLA7IK NALLA7 DOYU7 WAGA;IK WIFA 1MN2LA +EGAKNU06 NILAWUN ATTUNED - I;AM1K - Y1:I SIRONEMANIY1 I0ULLAN1LA U7 LAWIK N5FUWA;A0LU NA00UN DAF1LL1GIGAM +AFANGLU WA,IG1LA DIYILLA NUFIG1;A DI:6DD6 UYUW1LLU;AK - I;IK W80UD1FU IDDZ;U AGG1MIGAS;1M1LA ;IYUNA:A +AFANGLU AM6;;U WA7AY.;U L1;AK -

ZY 1:FI0LU DI0ALU

OYU WAYUFAN LA,I;;U I7AN N1:AWAY FEKWAGIGAM LAWIKIK ;IG1MAN +EG;U LA:FIYU.;1Y. LAWIK DA77IGIK ;IG1MAN NA00UN ;5GA (1;NANA:I) 1GG1MIGA LAK6LA7IK DAGI00UWILLADDAFF1Y. LA;IL1ND17A;;IK - GZLIL LAK6LA7IK ;2WIYAN1LA DAGI00UWILLADDAFF1Y - NA00UN FEKWIGAM IDDZ;U ;IY1WIFA GZLA .AF6NU06GIK NU00IKUN1LA N5L7IGA;U - 11-13 WAGA;I0LUFDAFFA WAGA;IMAY6D DE00A IYA:F1WA;U IGAKDU I;UW8 - IM06GA .AW2MA 1GUYW8;A DE00ZY6D DZKA - LU,A.;6LA7 DA,ANGL1KA LAFA.;A L1KANGLA7IK, AGGAGGAM (;IG1MAN, ;IG1MAN, ;IG1MAN) NUYULAM D1YW6G6D D1Y;;ADZ;U I7AN FEKWAGIGAM ;EGW2LA .IK6DD1FFIK ;IG1MAN +EG;1Y -

U778 D5FFIGA UFDU0A LAGIK - NUYULAM GZLIL DAGI0+IGIK FEKWIMIGAMIK NUMMAY D1Y;;A;IKK6 - WIYAKLA71K LUU:FIK ;AY6GIK .1WAK +IMMANGLA76 DO0ILLIFFU NE;UW1LA AN6;IG1LAL LANIFF1Y - I7AN FEKWIWIGAM EMMA +EGLI01Y EM0U NUYULAM L8FF1Y -

NUYULAM DA;IKA7I;;1Y - "LAKWEFFULA7 .8YA;;6 .I0U;;IWIFFAMA - GA;1Y;;A;;6 .EYUNGLIGA WIN1MAN NA00UN LUU:FI0LU7 LA:FU WA.;AMA - U7 LAWIKIK .8YAN IKK6 - WIY6WIK LUU:FULLU7 .U,6.;AWUFAM, EM W8K6 D1YLLA - W8:FUN - .8YAN WE7IG8 IYULLUN DZM0A - "

1M1K, NUYULAMIM LAYI+AMA;;6 L6DDA00I FEKWIMIGAMIM NAMAN ;5NGLILLA:FA;U -

"IDDZ;U EMMA +EGGA W8:FUN?" I7AN LU,A.;6 L8FF1Y -

".2NGLA7 +U;A.;IYAN1LA W1,A W8:FUN, NAK6LA7IK W1,A W8:FUN - U:N6G6L LUU0UW2YLA7" - NUYULAM DA;IK A7I;;1Y -

UFAMAFI W876GIK (LUU:FIK - IMMUN LAGIK) - DELVINIYAN UFAMAFIG1LA DIYA:A;;IM IGAKDU NA00UN +AYIG1MA .AFAWAFILL6 NA00UN +EGAKDAF1;A .U:ULLANGLA76 DUYI.;U - +AYIG1LA EMMA ;EYIGUN - - - NA00UN NULLIGA AYA:NAM6 ;AK6N6GIK - A0DU;AN1MA N1FIDDAFI WAY6 +EM0U DIMMAY NE;UW1LA AFI;;U NUYULAMIM A06LLU7 ;5NGLULI017 - FEKWAMIGAM LA:AWAMUFAM IF6.I0U;;ADDAFFU, Y1:I UFAM DALIY.;U LA:FA .AKKA DA;;IYA;;6 .IM6WULUUY.;1Y - 1M1K NUYULAM DIFIDAFF1Y NA00UN FEKWIGAM .AFA.;A;U - UF6;;U - AWAYA;U LA,U;;6 WEFFILLA:FA;U - I;AM1K DI:6DDU NU7 NUYULAMIM U7 LAGIK - I7AN FEKWIGAM NUYULAM AWAYULL1LA L1;;IYU.;1Y NA00UN IYA:FU NAK6DDIYA;8+A L1FULA7 -

NAK6 L1FULA7

NUYULAM NA00UN FEKWIGAM NAK6LA7IK 1,AN1LAD DAGA:AN +EG;1Y - L1FFIK 1,AN1MA WAMADDALU;ILA7IK - DAGA:I;;U DAGA:I;;AMAY - L1FFIK NAFFUN AKKA - 1M1K - ;A0+ANAGAN - DIMMAY - FEKWAMIGAM D1Y;;1K - - - NAK6GU++IGIKU77A L1FFIK N6GAN - +I0U LUFI+6 NUYULAM NA00UN I7AN FEKWAGIGAM 1LIGZY LU,ILLU AYUL8 UFL1Y.;U, DIYA:AMIM U7 A,ALU ;IG1MILLA 1YANDI;;AMAY - OYU NU,U 1:FU ;IG1MAN +EG;U ;IG1MAN +EG;U DAKA 1:FULA7 1LIWIFFAMAY - FEKWIMIGAM +AN1;1MA;;6GUN AN6;IG6GUN U:AY.;1Y - 1M1K NUYULAM " IMMUN UGAY.;A .IK6G6 EFFIGU77AMA - 1M1K IMMUN +A;;IGA;;6 N20AWIKK6 - "

"EMMA +EGGA W8:FUN?" - FEKWAMIGAM L8FF1Y -

NUYULAM DA;IKA7I;;1Y - "DAKA KZLLAS NA00UN ;1KAS (1MN2LA DAYIN1:ANGLA7) IF6GIK LU,I - ;U76 .U,6W1GIK1LA .2NGLA7 E0IGA W8:FUN - E.;A; ;OFULA7UN DIY1:A:AMIM LAYUWIG1LA N10UN - .AF6NU06 N10UN - LAYUWI WI;ILLADDAFUN"

DIY1NA:AYIM .EYUNGLIGA U0AWULA71MA KZL1LLA7 NA00UN E;IYNA06 AN+ANGLA7 (;1KANGLA7) 1LIGA IYA:FIKIYU.;U DIY1NA:AYIM .EYUNGLIGA U0AWULA71MA DI.1Y NUYULAM WIWAYILLADDAFFA;U. DIY1NA:AYIM NAMA.IK6GUFAM NU00IKUN 1MN2LA Y2;IGIK1MA 100AK6 DAYIN10IL LA:FA;U. - DAKAY E::A00A U0AWULA7UFAM ;OFAYDU LA77UN EWAYUN DIY1NA:IGIM .AMAWIK N5L7I - - NA00UN DIYA:AMIM D1;6GIK NAFFUN8 +EGAKDAFA NUFIGUN -

"- DAGAN1LA IYULLI08M - ;AG1Y1LA IYULLI08M EM0U .ANDAWIKK6 -" - NUYULAM DELVINIYAN LU,ILLU7 ;5LLI L8FFADZ;U - - FEKWAMIGAM FROZE UKALA71WIGA ;IG1LAN +EGGA IMMUN ;AG1Y1LA IKK6 - I;AM1K I7AN LU,A.;6 DAGAN NA00UN +A;I EM01Y

NUYULAM DIMWAYUN10U DA;IKA7I;;1Y - "IDDZ;U WIFU - I0U;IG1LA WIFU;AK6G1M1K - EMM6 WIFUWI;;UWIFF1K - ;IYUNDI WA.;U EM U;AWI NA00UN DZ;AM6LA76 EDDZ;U W8:FUN1M1KUN L8FFUL LA77AK1N - ;IYUNDA; ;IYUNDA WAY6 (L1KANA00A) GZLA .IK6LLU L1;;IYUNGLA7 -"

EYUW1GAM IY1++IGAN

LAKG1:IGA Y1GA;;IK IMIGA WAYAW80DIKK6 - FEKWAGIGAM ;5YA;;IKIYU.;8 DU;IGA W2FF6L LA:FUDIFI;;1Y - 1WILLUYIGA +2YAN6LLADDAFFA;U - 1M1K LU,A.;6 1+IYIGAYLA76D DZG+ +ALAN1LA IYU.;A;U - NUMIWAY LAKLIWAGAM - Y1:I +IYZMNA:IG1 NA00UN IDDZ;U NUYULAM - NUYULAMUFAM LUUFFAN NA00UN ;IG1MAN DAYA.;A LAKWIGIK 1YWA;;6; ;5:FIGA;U - I;AM1K FEKWAMIGAM E;IYILA76 +EM0AF6.;1Y - EYUW1GAM - LAFF6G1MA LAFF6 .ALAYAN1MA EYUW1GAM - ;5GA 1Y;IY1 1GG1MIGA Y1GAN IGA0L6GUFAM OM0I:6.;A;U NA00UN AM6WAYULLUN O00UN6G1LA IYU.;A;U - DAKA 1Y;AY1 1GGIGAMS .ALAYAN AWAYLA7A;U LA;6GIK - LU0IDD1LA EYULUUG1WIM .5KLA7 -

OYU .17 WAY6 - U:AWI0LUN ;A::2YULLUN FEKWAGIGAM LAYAWI;;1Y - OYU .17 WAY6 - Y1LLA7 5,IGAYLA7IK OYUWAY1W1Y (;1;1.1;AM) AWAY6 DAYI;1DAN1LA EFU;;UL LA:FU - ;1KIGAM6 DEYIGA Y1 .IGL1+IK1K1WIM AFIN6G1LA IYU.;1Y - 1M1K AGG1MIGA A0I!AYUN, L1KADDZLLIK I7AN WAGA;IMAY1MA FEKWAGIGAM NAFFUN8 W8K6LL1YAM ;EGWA;;IM1K U;AWILL1LA NILAWUN .AM0IGU77AWAM1LA IYU.;1M - A0IWZFU .AM0IGU77AWAM1LA IYU.;1M. AWAMULLU .AM0IGU77AWAM1G IYU.;1M. AWAMA;U LAFAN6LA76 .I06W800UWA;A0LU U;AWIGA;U - 1:FU;Z0UN AKKA;U FEKWAMIGAM6 AF1D1LA;1GAM - Y1:I - I7AWAYA+AM NA00UN I7AWAYA+I -

EYUW1GAM IY1++IGA;;IK AYA+A LUFUNDA;;IM OYU DALU;IG1LA IYUDDA;U NILADDEYIGA D1LLIGAN NA00UN LAYAWAN EM0U LAYU;ADDAFULI0A;U. .ALAYA;;IM DEYUND1MN6G1MA LUFINALLA7 ;ANGLA7ULLU U0+1LAN A7I;;AMAY - I;AM1K AF1D1LA;1GAM 1MA;U FEKWAG1MULLU 1,.;A NAYIG1;6 A7I;;A;U -

IDDZ;U - AMG1MIGA N1:AWAY - NA00UN DU;IGA 1GG1MIGA NALLA7 - ;5GA 1Y;AY EYUW1GAM IY1++IGAN DEYIGA Y1 NA00UN Y1:I (NA00UN AGG1MIGA A0I!AYLA7) .EL1NGL6K1M NA00UN L4L1.AG1W1K 17ADDAFFA;U - DAKA AYY1 (DA++6 - YIF1) AGG1MIGAYLA7 A0I.;AWAY - LUYU Y1 .IGL1M6K1M NA00UN Y1:I L4LAMMAG1 DEYIGA LAWI!AYLA71LA IYU.;AMAY - ;A;;UWAW1;ILA7 NA00UN ;IY1WIFA LAK6LA7IM 1+IYIGAYLA7 - NU;AMNU;AKIK YI;1 1GG1MISF WAFIWA;;IM OYUN6DD1FFU NU06N6LLU WE7IDDAF6G1LA WE7IWA.;AMAY - NA00UN IYUWAYUN WA,ID1FU +EGGADDAFFA .17 NA00UN 1Y;AYY1 DA77ILA7IK (NA00UN NILAWUN AGG1MIGAD DA77ILA7) AM6WAY1KUN LA:F1FADDAFULI0A;U - IY1++IGAN I7AN FEKWAMIGAM LA:FUDIFI;;1Y -

A.;A .8YA;;IK AGG1MIGA 1F+IG17AYLA7 DIY1NA:AYAKK1;A ;5GA .ANDILL6GIM NU,UN6G1MA DZ;AM6G6D DIMDA00IMAY - DA:F6GA L1KANGLA7IK LU0IDDIFA;;ALLA;1LAL LU0IDDIFADDAFFIYU.;A NALLA76 ;A7AYW1MA LAYU;;1LAL LA:FIYU.;A;U - +AN5LA;;IM NEMN6G1MA IGALLAN .8YAFIG1LA U;AWI DE0A NUFI.;A;U - (1M1K LAFD1FFIK) +AN5LAN +ANA;;UWAN NA00UN ;1Y17AW1;A AN6DD6L LA:FIYU.;A;U - ;5GN6G1MA ;IY1WIFA D1YANDAYIGA;;IK - AM6WAYULLUN ;ANGLA7IM +A.;A D1;6G6 DIMDA00UWA;A0L1MA LAFFAN6DDU D1YANDAYIGAN - ;5GA ;IY1WIFAM ;AKI;;ULA7 - I7AWAYA+AY D1NAYAMG1:AM NA00UN I7AWAYA+AM LADIK1W1MIG1 1LIGZY FEKWAMIGAMIM NAYNAN1MA +AYA7A;;6 AF6G17AN LA:FU - NULLIGAN1LA - I7AWAYA+AM LADIKAMG1 WIY6WIK FEKIWIMIG1WIM .EYUNGLIGA U0AWU ;OFAY.;17. DIFILLAWUN - OM0I:6.;A +I0A.;A IKAF+IGA;;IM LAFD1FU - 1M1K AM6WAYULLUN (I;AGA;;IKIYU.;UN NILAWUN ;5GN6G1MA;U) 2LAW1K ;OFFIYULLI0A;U - I;AM1K - AYA+A LUFUNDA;;IMAY DIY1NA:AYIM DZ;AM6LA76D DIMDA00IM1YLA7 EM01KUN - '.1N AM6WAYUN OM0U' - I7AWAYA+AM NA00UN I7AWAYA+I IMMANUN W8K6LL1YIG1LA FEKWIMIG6 .IM6;;U, NU,UN6G1LA AWAY6 800ULLA77AWIKK6 - NO;;A O00UN6GIM +1YA;;6 IMMUN DUYI.;U LA771;A LU,A.;6LA7UFAM NA00UN OY8OYU - FEKWAGGAM - LAKIG1GAM DIMMA:IG6L L1FFIL LAFUDDA;IK EDDZ;UN ;AWIYA W80OM0UN IKK6 - N5M0U LU,A.;6LA7ULLU IF6G8G1MA U7 NZ;AKLA7 9WOM0UN 1MN2LA Y2;IGIK ANGL4LAYILLADDAFFU,

AM6;;U LU,A.;6LA7UN DULA,DE00A 1Y;AY 1GG1MISF A0I!AY - AGG1MI ASN1MIL1G1W1K LA0DILLADDAFFAMAY - DAKA YI;1 1GG1MIGAYLA7 A0I.;IYULLI01YLA7 - 1Y;AY D1YANDAYIGA;;IM NULLIGA ;A;;UWAW1;ILA7IK OYUWAY1LA IYU.;1Y, IM0U DAKA FF1 LU0IG2FFU LAKWEFFULA7 1Y;IY1 DA77I DAGAMD1FFI0L1LA UYUW1LLADDAFFAMA. ;ZFFAN NA00UN W871:N6 NA00UN I;AYA .AFAWAFILL6LA7 1Y;AY DA77ILLU DIYADAKAN1MAW6 - AWA00IM ;OLU;I (AKKA;U 1GWU) 1GG1MISF LADDUW1MIGAM (;ZFFALLAK6 NA00UN ;ZFFALLAK6) UKALAN NU,UWA;UN DAKA 1GG1MIGA W2FULA7IK L1:AK1N - AWAYA;U LU0ULIGA L1KA D5NI - NA00UN IM06GA .AW2MA AY;IY1 1GG1MIGA;;6 AFIDDAF6G1LAL LA:FA;U - AWAYA;U NAYADULA7 ;IY1WIFAL LUYULLA76 (;ALAWAK AMUDDUN W1GWA,I D1YANDAYIGAN) NA00UN I0U;IG1LA SNI;IFFAK (AWA00IK AWAYA;U ;A;;UWANGLA76 .AFA;;AK - +5,AKIGAK NA00UN D5YA:A D5NI D5YA:A O00UN6 1500 DI.+I.

;EGWA WA,ID1FU - ;IG1MAN - ;IG1MAN - ;IG1MI - GZL1 - ;IG1MAN - EGUWAGAGAM DA:F6GA 1GG1MIGA I7AWAGA;U IY1++IGA;;IM D1FA;;IFFA;;IK - Y1GAK LUFUNDAN - NA00UN LUFUNDAN (FEKWIGAMGAM UFDAFA) - I7AN WAGA;IMAY6L LA0DI;;A KI ;A;;UWA!1MI (A+U.;IL1LLIG1) DZYLL1KA LAK6LA7 - DAKA AGG1MIGAW1;ILA71MA AGG1MIGA ASN1MIL1G1 DEYIGA DZYW2YAM NA00UN WIKWI;;6 - WI; (2FFI) - ;YAGAMF - LA;;1YIGAM (LA;;1YI - DA!+ F1YLAY OYU WAFIWAN) - NU;;UWAKUK (OYU DA:F6GA WAFIWAN NAFUW6 - SF1D LAWA+AN) ;IY1WIFA L1F1K1K (OYU NUMMZFI LA;1-NUFF17 1GU;AN) - +AFWAKKIGAM (DA,ANGL1KA WAFIWAN - +AWULL6 W17) NA00UN AYA+A DZYNU06GIM N5KZD1GA;;6D DA00IGA DAYA.;A LAYU;;ULA7 - LU,A.;6LA7IM NAMA;IK U77A AM6;;U A0IW6GUN A0I.;A -

I7AWAYA+AY D1NAYAG1MAM - I7AWAYA+I LADIK1W1M1 - FEKWIMIGAM NA00UN DI0A LU,A.;6LA7 +5,AKIK W1,.;U 1GWU +EG;AMAY - .AFI;;1Y - +1DDIFFA;U - OM0U - OM01LA EFFU 1:FULA7 FEKWAMIGAM AYA:NAM6LLU7 IYU.;ADZ;UN, Y1 NA00UN Y1:I - LUFUNDAN NA00UN .2;INAM0AN AWAYULLU .AM01LA ;EYIGUN - AWAY AWAY6 1,AN1MA .8YN6 NA00UN LAYAWAN NA00UN AWAYLA7IM +I0A.;A N1:AWAYLA7 OYUWAY1LA ;EYIGUN -

I7AWAYA+AM D1NAYAMGAM FEKWIMIGAMULLU 1,.;A NAYIG1;6 L1FFIM1M, 1M1K AWAYIFAN +AKKAWIKK6 - AWAY6 'W8K6G17' EM0U U:AY.;1Y - I7AWAYA+AY FEKWIMIGAMULL1LA 1,.;A D1+AN LA:FIYU.;1Y, 1M1K A;6D DA00I D8+AWIKK6 - I;U DZM0A WIGANGLA7 Y1GAKFI ;OFAYA AMUNA;ILLADDAFAWIKK6 - NUMDU LUU0IGA;U DZK - Y1GA;;IM AYA+A LUFUNDAN OYUN6DD1FU NA00UN DIY1NA:AM6D DIM;OFAYA NUGAM0A;U - 1M1K 80LAMAW8 LAK1++1YA LAYU;;1LLANGLA7 +ANU;1GA;;IK AFULLUDDAFU;;ADDAFFAMA - NAMI;ALUKA;;IK DI7AWU 80LAMAW8 UYUW1LLIGA;U - LAK1++1YA DIYIDDU ;I0ALLADDAFAWIKK6 (IDDZ;U) - .UFDAN1MA NA00UN I7AWAYA+AM NA00UN I7AWAYA+AM F2NG FEKWIMIGAM DZM0A FEKWIGAMG1M 2LA 18 1:FULA7ULLU NUMDU AYA:NAM6LLU+ +EM0U NAK6GU++IGIKIYU.;U WAMA;;U06GIMU7 +EM0U - Y1GAN NA00UN Y1:I - I7AWAYA+AM NA00UN I7AWAYA+AM - IYUWAYUN I7AWAYA+AM NA00UN I7AWAYA+AM -

DAKA AGG1MIGAL LU,A.;6LA71K A0IGADDAFFA ;IY1WIFI LAWI;6D DA:I - A;AM1K INGLU WA+ILLA N1FF8M - DZ;UN1MA A7AWU N5M0U I7AN A6YYANIST DIY1NA:A +I.;AM6 NA00UN W1L7L6 .AMN6LA7 U77A LA;1.1GALAYLA7 -

IYUDDIMUN - OYU NU06 FEKWIGAM 18 WAGA;IM6 AF6.;UWIFF1Y - I0U;IG1LA AWAY6 WIFFU WE7IG80IWIFF1Y -

;IYUNDAWUN

DAKA 1:FULA7ULLUD DI0ALU - FEKWIGAM NIG5LAM L1FULA7 .I06.;A L1FULA7IK NUYULAM GZLA +AFANGLULA7IK (L1KANA00A) .IK6DD1FFIK L1;;IYU.;1M - ".2NGLA7 ;IYUNDIWIFF2YLA7 - DIY1NA:AMIM LAYUWI 1GA;;AN1LA IYULLA W8:FUN"

".1M IMMUN ;AG1Y1LA IKK6 - W1L7L6 IMMUN EM U:N6G1MA .ZLLAN NA06;;U - - - - EM WI;IG6 EMA - 1KIW1MIGA Y1 NEK1NKIL1N AYA+IGAKIK .2;INAM0AN NAMI;AM IMMUN W1,.;U 1M1K LA00U - EMMA LAYUWI AKKA;U U;AWI DIY1NA:AYLA7ULLU LAFULLA NUFIGUN ;EYIGUN1 - "

"DIMMAY NAMI;AMIM LUFFI WA,ILA76L LA0DIDD1Y" - NUYULAM +IYI;;1Y - AFU;;A 8,U 1:FULA7ULLU NUYULAM-1GGAM N1.IKA;;IM FEKWAGIGAM WA,ILA76 LA00ULLAFU;;1Y - ;IG1MAN NA00UN DZY - ;IG1MAN NA00UN DZY - NUMMA:I LUFUNDAN - N1.IKA NA00UN IY1++IGAN - WIKK6 - LAFF1YIGAM (DAM+) F1LLAY - W8K (2FFI) - LAFAK1K (ADDAFFAN1MA 1GU;AN) NA00UN DAKA ;IY1WIFA 1GU;ANGLA7 - NUYULAMIM DZ;AM6 AGG1MIGA AMM6L1G1G1WULLU ADD1K +EM0A;U. NA00UN 100AK6 WIY6WIK E;IYLLUN ;I0AM - OYU NUFALLU;AK .AFAWAFILL6 - AKAWGIGAM (ALAVUYYAN O,UNGLU DALU;IG1LA I;U) E;IY1LA D1;UL1LLA NUFIG1;U OYU E;IY1LA ALAVUYYAN NILAWUN 1;1YAN IYU.;U A;8 +AL;I - LUUFA DEYI;UN ALAVUYYANIAN WI76WULA76 DEYULLA NUFIGUN AKUWGGAM KZLA - NUYULAM AKUWGAGGIM FEKWIMIGA NULLIGA;;UWA;;UFAM ;U76GIFADDAFFU, '' AKUWGAGG1MIM O,ULLA;;UFAM OYUWAY1LA IYU.;1K, - 000 - UNGLA76 WIFA A;ILAN1LA IYULLUN! ' -

NUYULAM N8KUN FEKWAGIGAM LA00UL LA:FA;U EDDAFI? EKK1 AGG1MIGA A0I!AYLA7UNLUUFA - AM6;;U ;IY1WIFA LAK6LA7IKUN - YAGIKW8GIK, OYU W1,.17 NU,UWA;UN - OYU NU,U A0IWO7I UKALA71WIGA +AFFA;;I0LU NUMD8 DAKA W1,.17LA7IK - NUYULAM-1GGAM ;I0A.;A AT1NT6N-ARUGUY1NAL TALA-LOKA NUFIWIKI .8YAN DAYIN1:A;;6 WIWAYILLADDAFFA;U - DOYUFFU ;I0A.;A OYUNGLI:6.;A ;AK1-KZL1 OYU NU06 NU;AKIK A;;IG1GAN LOKA MURUGAN NU;AK KAL6YYANS U7 LAWIK D5FFI DZ;U DELVINIYAN L1FFIGA;U W8:FUN - OYU DIMMAY INS8SA ARUGY1NAL TALA AT1NT6N LOKA U77A INTERSPERSED LU0IDDULA7 - I;AM1K LUUFFU UY6 NULLIGAN1LA IYU NULLIGA I:6GA;A7ANGLA76 ;I0ALLA NUFIGUN - OY8 .8YA;;IK ;AK1-KZL1 ;I0ALLADDAFFA;U - NUYULAM .8YA;;6 +EKAWIFF1Y FEKWIMG1M LUFFI WA,ILA76GUN, LAFAWU7IM UGAY.;A .ZLLANGLA76GUN LA0DI;;1Y, NUYULAM FEKWIMIGA;;6L LA00UL LA:F1Y. ;IY1WIFA A0IWIGAKIM AM6;;U +AL;ILA76GUN EWW10U DUYI.;U LA7WA;U?

I7AWAYA+AM FEKWGIGAM 25 WAGA;IK IYU.;ADZ;U NU,UN6G1LA ;AG1Y1MA ZY 1F+IG6L LA:FIYU.;1Y - 1M1K OYU I0U;I DAFIDDIM6L LA00UL LA:F8M - NILA 1,AN1MA D1FAN NILAWUN 1,AN1MA;1LA IYU.;A;U - D1FAN EWWA7AWU L1KAN .I0U;;ADDAFFA;U, .8YA;;6; ;IYUNDAD DE0AWIKK6 - U:N6GIK8G8 OM0U NUMLUUFFIG8 NUMLUUFFIG8 D8+UN W1Y;;6LA76 D8+UWA;AM N5KAN FEKWIMIGAL LAYU;;ULLA76 LA0DILLA NUGAM0A;U - ".8YAN .I0U;;1;2YLA7 - DIMW1NGLUWA;A0LU NUMMUN DIMMUN +EKKA W8:FUN - ;OK6WIK DZM1K AKKA;U NUMMZLLI +EKKUNDZ;U I0U;IGIK .8YAN ENGLU +EM01KUN 1M1K N2:FUN ;OFANGLULI0A;U NA00UN .8YA;;IK ZFFAN ZGWEFULLI0A;U "- AGG1MIGAYLA7 .AW2MA .IG1GA;;ZFU IDDZ;U AY;;AN DUYI.;U LA7LI01YLA7 - 1M1K DA:F6GA L1KANGLA7IK I;;AL6GA WIGANGLA7 LAFIMAN1LA IYU.;AMA - +1;;IGANA00A;U EM01K DUYI.;ULA77A NUFIG1;A;U - NUYULAM E;;AM6 NU06 FEKWIMIGA D1;6G6 L1FFIGA;U - FEKWIGAM A;6 LA:FUDIFILLA NUFIG1;U - DELVINIYAN DZ;AM6LA76 DUYIGAWIKK6 - - 1M1K -

A;;IG1GAN WA,ANGLADDAFFA AM6;;U DZ;AM6LA7 AGG1MIM 12 NZ;IYANGLA7 +I0IGA DALU;IG1LA NU,UN6G1LAD DA00I WIW1;ILLADDAFFAMA - DAKA AGG1MIGAW1;ILA7 ;EYI.;U LA77A W8:FUN -

DZY

FI.WIWIFIG1W1MA ;IY1WIFA LAK6LA7IK DAGI0+IGA7I;;U WA.;1Y - NA00UN DAFIDDAFIG1LA DAFIDDAFIG1LA EDDAFI LA00UL LA:FA;U - WE7IGIK UKALIK .ILA,WULA7 WE7IWA.;AMA - ;IY1WIFA DIY1NA:IGA;;IM IYA:FU E;IYE;IY DZLLULA7 - LAK6GGAM +I.;AM6 NA00UN 1GG1MIGAW1;A 1Y;AY ;A;;UWAN 1LIGAW6 NILAWUN N10UDAFFAMAW1LA IYU.;AMA - IYA:FU Y1GANGLA7 (LAKG1:AM NA00UN EYUW1GAM) - +AFANGLULA7IM .8YAN DA00IGA DAKW80U LAGIKLA7ULLU IF6GIK +I0IGA W80UD1FULA7 IYU.;AMA - ;IYUWI,1LLA7 OYU DU0AN NU00UL6GIFADDAFFAMA - +I0IGA EKK6 NZ;AKLA7 IYU.;AMA - .AW2MA NAMI;AM1LA DU;;I+1KI;;AMAN1MA LA:LA76; ;8FUN - A0IWU NA00UN DIMW1NGLAK +ALIDDU; ;AMN6 - 800ULLA7WA;U NA00UN OYUN6DD1FU U:N6 D1;6 - NU.;6GA NAMI;AYLA7 !1MANU77AWAYLA7 NA00UN LAFAWU7ZFU IYU.;AMAY - 1M1K +I0IGA +EGAKLA76 NU,UN6G1LA DUYI.;U LA77AWIKK6,

I;AM1K - IYU DIYIWULA7IF6G8 DI7AWU 80DAFUWA;A0LU NUMMAY +I0IGA +ANDAWANGLA7 A;ILAYI;;AMA. - DA:F6GA ;IY1WIFIM A+UYAYLA7 (DI+1+ULA7) L6G17WA;IK L6G6 W6;;IYU.;AMAY - IMMUN DEYIGA D1;6GIM OYU DALU;IG1LA IMMUN .I06W80A W8:FUN - A+UYA NAMAN DUYI.;U LA77ALLUUFIGA;U - DZ;UN1MA;U +AKKA - IYU ;AYADDIMAYULLUN IF6GIK NILADDEYIGA DA;A00AN A;IW8LAN1LA WA7AY.;U LA:F8 IYU.;A;U - - OYU .17 LUUFA NILA E7IN6G1MA NAMA;IK DZY NU,UN6G1LA ;AWIYLLA NUFIG1;A ;AMN6G6 U:AYUN -

2Y1MIGA NA00UN 1YIGA.1;AM IY1++IGA;;IM Y1GAM +IYZMNA:IG1MA 1F+IGIM 1YIGA.1FFIGA IY1++IGAN GU;;A;;I0L1LA ;AG1YILLA; ;OFANGLIGA;U NA00UN 9WOYU DALLANUN 100,000 DAGI0+I DE00A AMUDAWANU77A AMUDAWANU77A W2YAYLA7 - LAYU;;ULLA7IM NZ;AK - IYU ;AYADDIMAYULLUN IF6G8 .AFAWAFILL6LA7 NA00UN LAK1++1YAN NU00IKUN A,ILLADDAFFA OM01LA N10IGA;U -

I;A0LIF6GIK - FEKWIMIGAM EKK1WA006GUN LA00ULLA7WA;U EKK1WA006GUN LA00ULLA7WA;U EDDAFI - NA00UN ;A;;UWAN NA00UN 1MN2LAN 1LIGAW6 NU;AMN6 N1;IYIG1MA WIN1MANGLA7 ;8W6 - NUMDU LU0IDDIFADDAFFAW6 - FEKWIMIGAM +I.;AM6 ;I0AN6 - 1GU;AN - N1.IKANGLA7-L6WIM6 - N1GA - ;A;;UWAN NA00UN DI0A IYALA+IGANGLA76 12 AGGAGGIM NZ;IYANGLA7 - NU;;ULL176GUFAM FEKWAMIGAM L1FULA7IK ;AMI;;U W6LLADDAFFIYU.;1KUN - WE7IDDU0AN NA00UN U7 UKALANGLA76D DUYI.;ULA77A; ;UWANGLIGA;U - I;AM1K DZY WA.;ULA:FIYU.;A;U -

EMAW8 DAGI0+I NUFI.;AWUFAM FEKWGIGAMULLU NILADDEYIGA A0IWU IYU.;A;U NA00UN L1:ADDAF1;A LAYUDDOYU7 NUYULAM UY6G100IM1Y - ".1M GU;;A;;IK +8YUW8M NA00UN EYUW1GAM ;5GA 1GG1MIGA Y1GA;;IM +A:F6LLU UFDAFUW8M" -

"+A.;A U0AWIMAYLA7IFANUN +A.;A IYA;;ADDA,ALLA;;UFAMUN +EKKUNGLA7?" - NUYULAM L87WI -

"1N1N" - FEKWGIGAM - ".1M EM DAYANDAY6GIM NUM.IDA.;AM6LA76 UF6;;U, +A;;IGA;;I0L1LA A;ILAD DZY1FUW8M - GZLAD DAGI0+IGIM N5KAN IDDZ;U LA76GIGAM IYA;;A;;6 .1M DUYI.;U LA77AWIKK6 - 1M1K AM6WAYULLUN LAYAWA;;6GUN AMD6GUN +EGLI08M - IYUDDIMUN - AGG1MIGA AYA+AY - I7AWAYA+AM D1NAYAG1MAM NA00UN I7AWAYA+AM LADIK1.1;AM IYA;;AN - ADD1K NA00UN L1KA;;I0LU ADD1K - LAYNAGZLA U0AWULA7ULLU ADD10DAFFA;U.

NUYULAM DZ;U IF6.I0U;;ADDAFFU DIMMAY DA;IK - "DI0ALU EM +A;I L1FULA7IK 1000 LAFAM LAFULLA G1Y DALLA DZY1FA W8:FUN - AM6;;U DZY WAFIWANGLA7 N2;U ;8Y++I A;;UFAM I:6GA00A WAKIN6 NA00UN WAKIN6 WA,ANGLUN ALAVUYYAN WAFIWAN N1SFAY - EM 1:LA7 LUUFA A0IWU W8:FUN - +IWAMIM NUFI D5FFIKIYU.;U LAMMA;;IK LU;I;;U, WAYANDA00A WAKIN6G6L LA:FIYUDDA;UFAM, EDDZ;UN +AW1YI +EGGAK1N - +AL;I W1G.;A 2FFI - .AKKA 1GU;AN 1M1K U:N6GIM NILA++I0A.;A 1GU;AN - 'WEK' - IMMUN L1;;IYULLI08M - 80LAMAW8 D1Y;;IYULLI08M -

"EDDZ;U?" - FEKWAMIGAM -

"WEK NUFIWU +EG;1K NAFFUN8 - A;1WA;U - NUYULAM -" W80U 8;8MUN ;8W6? "

FEKWAMIGAM DA;IKA7I;;1Y - "EM ;Z00A;;6 NULAN5FI A:I.;IYULLI08M - IYU N1G6LA76 G1Y LA:FUDIFI;;1YLA7?"

"1N1N" - MURUGAN - NA00UN DA,6GA ;U:ILA76 D6 I,U;;U - NA00UN LA;;I A;6 IYA:FU ;U76LA7 +EG;U - ";AK6 N8K IFA;;IK -"

FEKWAMIGAM DUMMAL6;;U, 2FFI - F NA00UN 1000 1:LA76D DIFI;;U,

DZYI

LAKIG1GAM NA00UN AGG1MIS EYUW1GAM Y1GANGLA7IM +I0A.;A DZYW2YAYLA7 LUUFIGIYU.;AMAY - AGG1MIGAY EYUW1GAM IY1++IGA;;IM DA,6GA NAMMAM - Y1:I NA00UN I7AWAYA+I NAK6DDALU;I ANAY.;IYU.;A;ZFU DZYIK ;Z00ANA7I;;1Y - A;8DZKA - LAK1GIGAM IY1++IGA;;IM Y1:I +IYZMNA:IG1M1 ;A.;IYA A0IWUY6 NA00UN D1Y;;8M ;IFFANIFFA .I++AGA;1Y;;AN -

!1DALA NA0A;I - DAF6W2YAYLA7 IYUWAYUN MAY8FFAYLA7 DULA,DE00A A0I!AYLA71LA IYU.;AMAY - NUMIWAY L1K8SWAGIGAM LA76MGAM DALLAY - AWAY G1Y EMAL L8FLUN DZ;U LAWIK NA00UN N1SFAY ;AK6WAY1LA IYU.;AWAY G1Y? NU;IY WAGA;IK FEKWAGIGAM LA:FUDIFI;;AWAY - AWAY6L LA:F1FIGAWAY - DELVINIYAN) NA00UN ;IG1MAN - ;A;;UWAN NA00UN DZY N1SFAY W2YAYLA7 LAK6 -

IYU DAF6 W2YAYLA7 DZY - ;IG1MAN - N5KZD1GAN NA00UN LAWAMAN +EKU;;UN ;I0AMLA76L LA:FU 1+2YWA;ILLADDAFFAMAY. AM06GA ;IMAN IYUWAYUN I0A.;AMAY - AGG1MIGA I7AWAYA+AY D1NAYAG1MAM DZYIK N6GAN1LA IYU.;1Y, 1M1K D1;UL1WAKAY W2YAYLA7 LAKKADDAFFAMAY NA00UN ;AMIG1LA DZY1FIMAY - Y1:I +IYZMNA:IG1 NA00UN LA!+I LAKLIWAM AMUDDIGA LAFI;A;;6 NILAWUN ;I0AN6G1MA LAK6G17I W2YAYLA7 I7AWAYA+AY6 ;1LLI,

IDDZ;U - NILAWUN 1GG1MIGAYLA7IM W1+IDDU AKK1;A .1LAY2LAN1MAW6 - AKKA;U U:N6G1MA .AFA;;6LLU E;IY1LA - 1M1K NUMIWAY L1KWIGAM DAYA.;A UKALA71WIGA U:N6G6D D1YLLA NUFI.;A;U - I7AWAYA+AY I0A.;UWIFF1K - AGG1MIGAYLA7IM UFAMAFI NAMA.IK6 UF6.;U DZGIYULLUN, NA00UN AWAYLA7IM IY1:UWAN GZLA DAGI0+I DE00A DZ;IKUN +I;A0IWIFUN I7AWAYA+AM LAKKADDAFF1K, NUMIWAY LAKLIWAGAM6D DUMAYAN6;;1Y - .2:FA L1KAN1LA OYU 8,6 W1YI+U ;OFAYUN 'AGG1MIGAW1;I' - ;OFAY.;U ;A!+1W5Y NUMIWAY LAKLIWAGAM LUUFA A0IW1Y.;A A0IWU NA00UN ;OK6.ZLLU - NA00UN A0IW1Y.;A NULAN5FI .I0LUN E;IYL1KA;;IK ;IY1WIFA 1YIGA.1MIGA;;IM AM6;;U; ;AFANGLA7UN ;Z00ANA7ILLUN - 1M1K - NU,ULLA NU,ULLA D8YA,IWULAYAN1MA LAK6GGAM .ILA,WULA7IM A7AW6 NU,UN6G1LAL L1:A NUFIGAWIKK6 - 1GIYALLA:ALL1MA 1:FULA7ULLUD DIMMAY .AFALLUN -

A;;AL6GA LAF5YAN1MA NU06GIK I7AWAYA+AMIM UGIYLA76; ;A0L1;;UL LA77A OYU NILA .UFDAN1MA L1YA:AN IYU.;A;U - AGG1MIGA D1YANDAYIGAN NA00UN LUYAK - OYUWAM A.IG1GAN1LA LAKKADDAFFZ AKKA;U A.IG1GAN1LA; ;2Y;;UWIFF1K - - DIMMAY AWA00IM 1;N1W6 EDDO,U;UN LAFFUDDAFU;;IL LA:FA;U - LAYIL1KA +U,A0+IG6 GZLIL ARIK1YAN I7AWAYA+AM LAKKADDAFFA;AM N5KAN NUFF17;AMAN1MA +I.;AM6GUFAM - AFU;;A W1L7L6 (AKKA;U E;IYL1KA W1L7L6) I7AWAYA+AM ;A.;IYAL LAFFIM DEYUN 1;N1W6 (1MN1) N100A NUFIGUN. - NU,UN6G1MA DAGI0+I DE00A ;IY1WIFAL LUYULLA7 DZKAWUN (IDDZ;U) IDDZ;U NU.;6GA UGIYLA76 .IM6WULUUY.;U, NA0UDI0ADDULA7IM ;AYU:A;;6 ;8YWU +EGGAK1N - I;AM1K E;IYL1KA W1,.17IK I7AWAGA;U I7AWAYA+AY6 AF6G17AN LA:FU, AWAY6 A++2Y1WIM D1;6GIK LA0DILLA NUFIGUN -

AMG1MIGA NAMMAM .1LAMLI0IKAM EMMA .AFA.;A;U EM0U D1Y;;1M - 1M1K - ;1NA;AN1LA IYU.;A;U - NALAM - I7AWAYA+AM LAKIG1GIGAYLA7IM E;IYI W2YAYLA71K +5,ADDAFF1Y - ;A.;IYA LU:FUW2++U NU;ULAK6D D5M6 I7AWAYA+IGIK N5FUWA;U - AGG1MIGA A0I!AYLA7 NA00UN WA76LUF1 DALU;IGIMAY .U,6.;A AYANGLIK - N8LANGLA7 DIYI.;AMA NA00UN AK6D1GUN AMMIGAN1LA .U,6.;AMA - 1000 LLUN N80DAFFA DZYW2YAYLA7UFAM DZY DUYI.;AMAY - AWAYLA7A;U AM6;;U O00UN6G6GUN A,I;;AMAY - LAK1GIGAM DAF6LA7 +I;A0ID DZGIMA - I7AWAYA+AM D1NAYAG1MAM L1DD100ADDAFFU DZY NUFI.;A;U A;Y1 AGG1MIGAYLA7IM 1;AYAW1LA -

DAGI0+I DE00A GZLA W2YAYLA7IM +I0IGA +AL;IG1MA LAKIGUGIGAYLA7IM E!+IGA DAF6LA76 E7I;IK ;Z0LAFI;;A;U - IYUDU0ANUN (AGG1MIGA NAMMAY .1LAMLI0IKAM NA00UN ;1.;YIL Y1:I +IYZMNA:IG1) IYUWAYUN WIGALLA;;ALLAWAYLA71LA IYU.;AMAY - DZYIK DUKANDEGAY.;AWAYLA7 L1KW1GLA76; ;U:FI;;AMAY NA00UN DZY W2YAYLA7 ;UKKIGANA00A NA00UN WEKKA NUFIG1;A;1LA ;ZM0IGA;U -

Y1:I +IYZMNA:IG1MA;U, AYIGA GZL1 (;IY1WIFA ;IY6GIM OYU WAFIWAN) .8YAFIG1LA NAMZ NAMA;IM N5KAN Y1 .EL1NGLI7AMAMUFAM .8YAFIG1LA ;OFAYDU LA77U;AK - WI+1YI;;AWAY - "GZLIL EN1MAYLA7IM DAF6DDIYIW6 WA,I.AFA;;UN DZYW2YAM - G1YUN UNGLA76; ;Z0LAFILLA NUFIG1;U - - - 1GU;A;;6 A0I.;IYU.;1K - DZY6 A0IWI;;IYULLA N1FF8M - - I0A.;UDZLUN NA00UN L1GANAF6.;A LAF+ILA7 LAYNAWIM6! "

NAMMAY N5KAN DA;IK A7I;;1Y - ".1M NAMMIDDUL L8FLI08M - 1M1K EWAY8MUN ;UYZLI G1Y EMDA;U ENGLA7ULLU; ;EYIG1;U - 1M1K AWAYULLU; ;EYIG1;U - ;ZKWIGU00A NAMA.AKA .ZLLU - 1M1K NULAN5FI - - - NU00IKUN +AL;IW1G.;A N1SFAY - W1LLU0U;I) G1Y LA:FUDIFILLA W8:FUN - "

A;U DZYIFUWA;6 A:6;;A FEKWAGIGAM - G1M6 U:AY;AK FEKWIMIGIM F 5FUYUWA NUFIG1;U - NUYULAM U06DAMI NA00UN O7IYUN O7IWAFFAN - LUF6L1ND17AN ;A.;YIL LAGIK DA77IGIM NUMIWAY LAKWAM NA00UN Y1GAK AGGAGAMISFU W2FFI0LU LA00UL LAFU;;1Y. A;U -

A;AM1K FEKWIGAM NA00UN DAF6LA71K +I;6.;A LAK6GG1 DAF6LA7IM L100U - NA00UN AN6;I DZYLLA7AN -

DIMMAY

I7AWAYA+AY D1NAYAMGAM NA00UN I7AWAYA+AY LADIKAMG1 1LIGZY6 WAYAW800AMAY. AWAYLA7A;U N2FDAY (AKKA;U +5;1FFALL1YAY) - L87WI - WI+I;;IYAN1MA OM0U .AFA.;A;U - - - I7AN FEKWAGIGAM DA++6G1MA NA00UN DUMI;AN1MA +AW1YI - 1M1K Y1GAK LUFUNDAN WEFLADDAFUWA;6L LA:FADZ;U, DAKA 1:FULA7ULLU NUMDU AWAY6 .IY1LAYI;;A;6L LA:F1Y - FEKWAMIGAM GZL1 DAGI0+I DE00AWAY IMMANUN I76!AY1LAWUN NU;IY++IGA00AWAY1LAWUN IYU.;ADZ;IKUN - AFIDDAF6 U:AY++ILA7 NA00UN 2LA 1LIGAWA006 EFU;;UL LA:F1Y (1GGIGAMSFU W2FFULLU778G8) AWAY6 .IY1LAYI;;1Y, W1L7L6GIK WI;IG6 AWAYLA7 I:6;;IYULLI01YLA7 - 1M1K 2LA NAMA;IK DA00ILLA:FA;U - A;AM1K I7AWAYA+AM FEKWIGAM N2:FUN NAK6GU++IGIKU77A L1FULA76 WIFFU WE7IG80I,

AGG1MIGA NAMMAY NA00UN I7AWAYA+AM 1,.;A LU,ADDAN AF6.;AMAY - AWAYLA7A;U IYAF+ALAY1LA IYU.;AWAY G1Y EMDA;6L LA:FA0I.;U, AWAYULLU WELUNA;I A7I;;AMAY - ;U:IWUNILLA Y1:I +AYZMNA:IG1W6 .IY5DILLA W8:FUNEM0UN, NUYAFFU;;AMAN1MA DZYW2YAYLA7IM AF6G17A;;6L LA:FA0IGAWUN WIYUNDIM1Y - AYALLAM I06WAM +5FADA;NAM I:6DDU DIY1NA:AM6 ;AFULLI01Y - LAKIG1GAYLA7 NA00UN AGG1MIGAW1;ILA7 IYUWAYULLUN -

AYIGA:IGA +I;;1.;A .IK6DD1FFIK (I - E - OYUWAY I:6.;A DIYADA!+A;;IK IYU.;U A0I.;AWAY) LAKIG1GANGLA76 ;Z0LAFI;;AWAY OYUWAY +AL;IW1G.;AWAY NA00UN A0IW17I EMDA;U DIY1NA:AYIM LAYUWIGIKIYU.;U NAFFUN8 WAYANUFIGUN EMDA;6GUN A0I.;AWAY Y1 NA00UN I7AWAYA+AM, - ;UYUDIGAM - I;AM1K - ;UYADIGAM +AMMIGAY M8MIG1WIM DA,ANGL1KA +A;AM6LA7 NUFIWU +EGGADDAFFU 20 1GIYAN 1:FULA7ULLU NUMD1LA 'LAYUWI'G6 ;2YN1MILLAD DAGAMDAFUN - W80U W1Y;;6LA7IK DZYIM (ALL1NIGGAM) WA,ALLU - N1GA (OFFILLUUL1GAM) NA00UN ;IG1MAN (AYW1Y1GAM) - ;2YN1MILLAD DAGAMDAFU;;ADDAFAK1N DIYADA!+A;;IM N2FDAY -

NAK6LA7 NA00UN L1FULA7IK FEKWAGIGAM NUYULAM UFAM IYU.;1Y - ;UYDIGUM +A;AM6LA7 (+A;AM6LA7 DIYA:AMIM LAYUWILA76L LA:FUDIFI;;AMA) AWA00IM LAWAMA;;6 2Y;;A;U - FEKWIMIGAM D1;6G6D DA00IGA U:N6G6; ;8FI - 'LAYUWI' AKKA;U LA;6GIM NA00OYU DALU;I?

DZY WI+1YA:6 - ALL1NIGIGAM

NU;AK1WA;U +A;AM6 1GG1MIGA NAMMAM .IG1LLIM1K1M, 'DZYIM1K DZYIFUN DZY' (ALL1NIG1M) - Y1GA;;IK U77A AM6;;U DEYIGA W2YAYLA7UN OM01LA LUUFI, OYUWAYULLAYUWAY E;IY;;UD DZYIFUW1YLA7, G1Y MEL1M1WIM DA:F6GA ;2YLLA;AYI+AMA;;6 .I06W800UW1Y EM0U D1YDDZN - NU;AK1WA;U D1;6 +1NDIGAMLA7 DZYIFUN -

NUMDU LU0IDDIFFA;U DZKA - DA:F6GA GAY M8MAMIG1W6 DZY W2YAY E.;AD DALU;IGIKIYU.;UN 9WOYU DALU;IGIKIYU.;UN +I0A.;A W2YAYLA7 (AWAYLA7A;U .AFADDU +AL1D;A;;IK) +I0ADD1LA ;8YWU +EGGA W8:FUN - DA:F6GA 8GG1MIGA .5KLA7IK DZFFIGIFUWA;U I;UDZK WIWAYILLADDAFFA;U -

9WOYU DIY1.;IGANUN ;ANGLA7 U++A DZY W2YAY WI+1YA:6LLU; ;8YWU +EGGA W8:FUN - +A;AM6GIM DZ;U ;ANGLA7 W1GDDULA76+ +8YDDA;A0LU AMUNA;ILLADDAFUN DZYW2YAYLA7IM LU,UWUN IYULLUN - (.IM6WIK - DEYUND1K1MA .8YANGLA7IK NAMI;AYLA7 NAMZ Y2;IG1LA - 1MN2LA Y2;IG1LA UGIYW1,A NUFI.;A;U, E.;AWOYU DZYW2YAYUN I0A.;UWIFF1K AKKA;U NUFALLADDAF1WIFF1K 9WOYUWAYUN OYUWAYULLAYUWAY +A:F6GIFFUL LA77UN WAY6 - 9WOYUWAYULLUN OYUWAY6GOYUWAY +A:F6GIFUW1YLA7 AKKA;U NUFALLADDAFUW1YLA7 - +A;AM6 - - - I;AM1K - DAKA WA,ILA7IKUN D1;6GIK - DAKA WA,ILA7IK D1;6GIK - N2:FUN IYA:FU N1;ANGLA7ULLU7 - DIMMAY WE00I ;ALU;IGA00A;1LA IYULLUN - DZYIM .ZLLAN DIMMAY E;IYILLU +ANAYDDILLA AKKA;U L1GAN IKK1NAK WE7IG8 AMUDDA W8:FUN - DZFFIGIK IYA:F1N DALU;IG1LA WIWAYI;;1Y NULLIGAN1MA;U - W2YAYLA7 IYU.;A OYU DZYW2YAM IYU.;A;U WAY6 OYUWAYULLAYUWAY +A:F6 DZFUN DZFFIGIK AM6;;U NA00A W2YAYLA7 ;Z0LAFI;;1Y - OFFUNO;;A WE00IG17AY (.1M AM6;;U ;ANGLA7 DZYLA76 DE00A;U G1YZ) IYU.;AMA EM01K - DIMMAY DZFFIGIK ;1NA;AN -

- OYU OFFUNO;;A WE00IG17AY IYU.;1K - DZFFIGIM AFU;;A (IYA:F1WA;U) .IK6 ;OFANGLUN - IYA:F1N LAFFAN DIMMAY (IYA:FU N1;ANGLA7 LA,I;;U) .AF6DE0UN NA00UN NU;AK LAFFAN1LA A;8 W2YAY1LA IYULLUN - NU;AK LAFFA;;6 WEM0A OYU W2YAY ;AWIYA AM6;;U W2YAYLA7 IYA:F1WA;U LAFFA;;IK IYA:F1WA;U LAFFA;;6 WEM0A OY8 W8FD17AY - NU;AK LAFFA;;IM IYA:F1N .IK6 WE00IG17AY OY8 .8YA;;IK NU;AK LAFFA;;IK AM6WAY6GUN OY8 +ANAGA;;IK ;Z0LAFIDD1Y - NU;AK LAFFA;;6 WEM0A IYA:F1WA;U LAFFA;;6 WEM0A;U - DI0ALU DZFFIGIK E.;A +1NDIGAM WAYUFANUN IKK6 - DA:F6GA ;IY1WIFA .5KLA7IK 1GIYAN 1:FULA7ULLU NUMMAY Y1W1LA .IGZLANGL6GAM EM0A ALL1NIGIGAM6D DZFFIGIFFA N5M0U +1NDIGAMLA7 NAFFUN8 IYU.;AMAY -

;AGAWU+EG;U LAWAMILLAWUN - DAKA AGG1MIGAW1;ILA7 +1GM1 NAKFI NAKGUDAK SLUUKLA7IM ;IY1WIFA NAKGU;;A WAFIWA;;UFAM I:6.;U WI;ILA7 A0I.;IYULLI01YLA7 - U:N6GIK - +6MIL1 NAKGU;;AN DA:F6GAD DZFFIGIKIYU.;U DE0ADDAFFA;UN, DIMMAY WAGA;U NU;IY++IGAF6G1;A NU06LA71KUN 1MA;U - IM06GA WAFIWAN - .AW2MA WAFIWA;;IK E;IYIF1M1K WE00I DE0A NUFIGUN - DZFFIGIK WE00I DE0A NUFIGUN - .I++AGAN1LA IYA:F1N +U00U - NU;AK WE00IG17AY NA00A I,ADDULLA76 E;IYLA7W1Y - 1M1K 2-3 D8Y WAY6GA0ULLADDAFFA +U00ULLU OM0U - .AW2MA WAFIWA;;IK LUUFA - IYA:F1N +U00U DAKA WE00IG17AYLA7 IKK6 -

N8KUN NU;AK +A;AM6 ;OFANGLIGA;U - AM6;;U .IKANGLA7ULLUN AYA+AYLA7 NA00UN Y1:ILA7 ;ANGLA7 NILADDEYIGA W2YAYLA7 +A:F6LLU A,6;;AMAY - DAKA W2YAYLA7 DZFFIGA00A +U;A.;IYA DZY17ILA71LA DZFFIGIK I:6.;AMAY - 1000 DZY17ILA7 ;AG1Y1LA IYU.;10DZK 1L1NIGAM - FEKWIMIGAM WI+1YA:6GIK +8Y.;ULA:F1Y - 2LA-+UGA 'DIY1NA:AY LAYUWIG1LA' N10IGA;U EM01K - IMMUN WE7IG1LAWIKK6 EMA; ;EYI.;U LA77ADDAFAWIKK6 - +A;AM6G1MA;U ;I0A.;A 1:LA7 NAFFUN AKKA - DE:LA7 NA00UN AYAWI:I - 1M1K A+UYAYLA7 - ;8WAS DZM0AW6 - - - DU77IGIK - DA:F6GA NAMI;AYLA7 NA00UN FENI-LAFAWU7LA7IM +AL;ILA7ULLIF6G8 U77A WI;;IG1+A;;6 ODDIFFUD D1YLLA NUFI.;A;U - UGIYNA 1WI UKALA;;I0LUN (KZLLAS NA00UN FAK1S) IF6G8G1MA EKK6 IDDZ;U NILAWUN .EYULLAN1LA IYU.;A;U - LU0IDDIFA;;ALLA;U EMDA;U NAFFUN WAKIN6GIM DZFFI AKKA - 1M1K ;A.;IYZD1GANGLA7IK OM0U - GZLAN DAL;I NA00UN +AL;I -

NA00UN DZFFI 1YANDI;;U WIFFA;U - +A;1MA.;IGAM1MIM AWA;1YAN UFDAFA FEKWIMIGAM E7I;1LA AM6;;U E;IYDD6GUN WEM01Y - +I0A.;A 1+IYIGAY1MA AGG1MI AFILIL1G1, AGG1MIGA .2;INAM0A;;IM LAK6 LAK6!AYLA7IM DZ;AM6LA76GUN DZYIFFA;6GUN LA00UL LA:F1Y. LAF6+IG1LA NULAN5FI A:I.;A FEKWIGAM - WAY6 DZY W2YAY (LU;;U+ +A:F6) - NAFUWAKUK (LU;;U++A:F6 LAWA+AN) NA00UN NULAN FEKWIGAM -

FEKWAGIGAM E.;A 1GU;AN IKK1NAK NE;UW1LA .AFA.;U LA:FIYU.;1Y, NA00UN .IYA.;AYAN1MA AKAWG1MIGAM .ALAYWU NUYULAM AWAYULLU EKK1 1:FULA7ULLU NUMDUN LA00UL LAFU;;1Y - ASW2NIK1YA ;A0L1KILAN1LA NUFANGLIDDZG ;ALAY;;E0IGADDAFF1Y - I;AM1K DELVINIYAN NU;AK +U00IK WE00I -

IYA:FU N1;ANGLA7ULLUD DI0ALU - IYA:FU N1;ANGLA7 LA,I;;U - FEKWAGIGAM IYUWAYULLUN AWUS;IYIL1W6GUN, N8KUN 100 W2YAYLA7UN AWAYA;U DALLAN1LA WAYI+6G1LA A:I.;AMAY - ASN1MIL1G1 AM6;;U DZYW2YAYLA7UN ;5GA 100AK6 EWW10U IGANGLA W8:FUN EMDA;6D D8+UN UY6G1FAK6; ;EYIWI;;AMAY, G1Y 'DIYA:AMIM LAYUWI' EM0A ;AK6DD6L LUU0ULI01Y - AMM6LLU AMM6LAGAM ;AMIG1LA IYU.;1Y, FEKWIMIGAMULLU E;IY1LA NAFFUN8 LU00AN +1FFADDAFF1Y - FEKWIMIGAM NUYULAMIM W1Y;;6LA76 .IM6WULUUY.;U, U7WA,I AKUGUGGAM6D DAGAMDAFU;;I DEYUNA7AWIK DEYU.;OL6G1MA 17UGIGAM6D DAGAMDAFU;;IM1Y - (FEKWAMIGAM IGALLAN 9WOYU DZYW2YAM6GUN ;IY1WIFA GZLA .UFDANGLA76 NILU.;A DOLLIN1LA DAGAMDAFU;;ULI0A;U) - I;AM1K AM6;;U DEYIGA W2YAYLA7UN AM6;;U 100 D8Y) NUFANGLI ;AY6GIK W2,.;AMAY. AK1WUGGAM KZLL1 AWAYLA7 N2;U DAYAWIGA;U - WIY6WIK - +I0I;U L1KA;;I0LU7 - - - AM6;;U W2YAYLA7UN I0A.;AMAY - FEKWIGAM -

LAKG1:AYLA7 NA00UN AGG1MIGAYLA7 1LIGZYIM Y1:I; LUFUNDANGLA7 ;AG1Y1LA IKK6 EMA IMMUN A!+1N6G1M +1NDIGAM1LA FEKWAGIGAM 800UL LA:FA D1;;IYA;;6 800UL LA:F1Y - Y1 .1LAML6K1M (1GG1MISFULA7) NA00UN Y1:I +IYZMNA:IMIG1 (LAK1GIGAY) NILU.;A 1YWANU77A Y1:I LUFUNDANGLA7, - FEKWAMIGAM WE0UNAM8 AFU;;A +AW1KULLU ;IYUNDI L1FU L1;;IYULLAWUN -

;AGAWU+EG;U LAWAMILLAWUN - NU;AK WI+1YA:6G6 NU,UN6G1LLUWA;A0LU - AM6;;U 1GW17AYLA7UN DAFILLA W8:FUN (AKKA;U OYU .ALAK) ANK1MIYYANAL - I;U A;ILA WIYIW1MA LA:ALL6 A;;IG1GAN -

N8L +A;AM6G1MA;U - OFFILL1G1GAM

IYA:F1WA;U +A;AM6 - N1GA+ +A;AM6G1MA;U - OFFILLUUL1GAM - DAYIN1:A;;I0LUN DAYIN1:A;;I0LUN IF6GIK1MA EKK6LA76; ;IYAFFU;AK NA00UN DAKA DAYIN1:ANGLA7ULLU IF6G8G1MA AFIDDAF6 AFI;;A7ANGLA7 - FAK1S (E;IYNA06 DAYIN1:ANGLA7) NA00UN KZL1LLA7 (.8YNA06 DAYIN1:ANGLA7) - 100AK (DAKA ;OK6;5YA DALU;ILA7) NA.;IYAN NA00UN DOYU7 WI76WULA76 UYUW1LLU;AK - DAKA .;U 8GG1MIGA A0I!AYLA7ULLU ;EYIGUN - N1GA;;IM DA:F6GA ;IY1WIFA .1FULA7IK, U:N6GIK +AL;I NA00UN UFAK DAYIN1:ANGLA7ULLU IF6GIK DAYIN100A;;I0L1MA +AL;IW1G.;A WI76WULA71LUN - U;1YA:AN1LA - E;IYNA06 ;AK1 DAYIN1:A;;6 (DA,ANGL1KA ;IY1WIFA .5KLA76D DAGAMDAFU;;U;AK) - ;AK1WIM E;IYNA06 100AK DIMMAY +1DAN E;IYI DAGAMDAFU;;ADDAFAK1N - 1,AN1MA U06.;A NA00UN UNI,UN DALU;ILA7 - GUFG5YIGAM LAKAW6 (AKKA;U LAKAW6) .AKKA AKKA;U ;2GA L1YA:ANGLA7ULL1LA EYILLA - NA00OYU U;1YA:AN R1GUULUUYAN DAYIN1:A;;6 I;U UGIYNA WIN1MAN - E.;A 100AK UNGLA76 NA06LLA DAGAMDAFU;;AK1N - UKALA NA00UN DI0A DALU;ILA7 (F1KS NA00UN KZLLAS) IF6G8 EKK6LA76 IDDZ;U ;IY1WIFA 1GG1MIGA Y1GANGLA7IM (50 - 000 1:FULA7ULLU NUMDU) WAGA;IK LAWAMILLA W8:FUN - IDDZ;U 100AK IMMUN ;E7IW1LA ;EYIGUN -

GZLI ;IY1WIFA NA.;IYAN (AKKA;U +AYA:1KAGA 100AK ;U06LA7 L6G17U;AK) DA00IGA AFIDDAF6 U:N6LA7 - DA:F6GA +2GAY M8MAMIG1W6 E7IGA NU06GIK1MA +AW1K1LA DE00A;U E.;A GZLI N1SFAY (N1GAWI;I) +U0U+U0UDDUFAM ;Z00ANA7ILLUN ;1Y1+U+UY1 (70 - 000 1:FULA7ULLU NUMMAY) +AYA:AF6.;A +AYA:AF6.;A M8MAMIG1 (+AYA:AF6.;AWAY) ;1Y1+U+UY1W1LA IYU.;AWAY ;1Y1+U+UY1W1LA IYU.;AWAY ;1Y1+U+UY1WIM +ALA;AYAM (';AFFU') EM0A +ALA;AYAY. +IW1WIM +A.;A;IG1K LAKKADDAFA NUFIGUN - ;1Y1+U+UY1WIM LA;6 NUYA:D1FULA7ULLU NUMMAY NUYULAM DAKA 1GIYAN 1:FULA7ULLU NUMM1K ;Z0LAFILLADDAFFU LAKKADDAFFA;1LAL LUU0ADDAFFA;U - IYUDDIMUN DEYUND1K1MA AGG1MIGAW1;ILA7 NUYULAM-1GGIGAM LAKKADDAFUWA;1LA .ANDAWIKK6, N101LA 2LA-+UGA;;6 LAK6 +EG;AMAY, A;AM +A.;A D1;6 - U:N6GIK - A6YYANISTS DAFI - TARAKASURA NUYULAM L4, DAL;AY NA00UN N1:AWAY 1M1Y NA00UN ;ZKWIGU00A DI0ALU AWAYUFAM DAGI0+I - I;AM1K D8G (A.;A LAW +IWAMIM +A.;A;IG1K NAFFUN8 LAKKADDAFFAMAY) - U:N6GIK AM6;;U 1GG1MIGAYLA7IM D1YW6GIK ;U0AWIGUN 1MA;U -

DAKA 8GG1MIGAYLA7 A0I.;A LA;6, M8MAG1 NA00UN A+UYA ;1Y1LA+5Y1WIM DULA,DE00A LA;6G6 A0I.;IYULLI01YLA7 - 1M1K INGL8 NA0UDAFIGUN NA0UDAFIGUN - +UYULLAN1MA GZLA;;6 LA00UL LA77UN +AL;IW1G.;A 1YUGIYIGUFAM DA,ALUWZN - Y M8M1MIG1 N1:AWAM6D DZKAW8 EFU;;UL LA:FU N9MA;;6 WA,IL1FFIM1Y - A+UY1 DAL;AY - (.IM6WIK - ;1Y1L1+UYAMUN NUYULAM L4, DAL;IGUN N1:AWAMUN1LA IYU.;1Y - 1M1K W1L7L6GIK D1;6GIK ;8FIGA DAKA 1+IYIGAYLA76D DA00I) - A+UYA ;1Y1L1+UY1 Y M8MAMIG1WIFAN L8FF1Y. (AKKA;U 50 - 000 BCE) 20,000 1:FULA7 E;IYL1KA;;IK (AKKA;U 50 - 000 BCE) 80DAFUN EM0U ;2YLLA;AYI+AMA 'DI71L' SURAPADMAN (;1Y1LLA+UYAY1WIM +ALA;AYAY) ;IFFANIFADDAFFA ;IFFAN NU0I;;U - S2R JANEGANIAN1 ';OLU;I' ;AMM6 .I0UWADDAFFA;U NUM 1GIYALLA:ALL1MA 1:FULA71LA +AW1K NUMNO,IGADDAFFA;U +AW1K - +AW1K I;U - Y M8M1M1 D8G6 ;1YALA+UYA WEKUDDU DUGAM DO96L LAFU;;A;U. NA00UN A;AM D8MM6D DE0UN - 1M1K A;A0LU DA;IK1LA FEKN1+UY1 - DIY1NA:AY LAYUWI LA:FUDIFIDDA;A0L1LA +A;AM6 AKKA;U DAYI+A;AM6LLU AMUNA;ILLA W8:FUN - ;1Y1+U+UY1 - N1SFAYING GZL1 DIMMAY AN6;I - WA+I;;U (NA00UN IMMUN UGIYLA76) EM0U A,6LLADDAFUN - AMARTTUYYAN - WE0UNAM8 U:N6GIK WIN1MAN WE00IFA;;6 AKKA;U ;U76 -

N8K8 WIWAYILLADDAFFA N1G1KA D1YANDAYIGA +AW1K NULAN D8G ;1Y1+U+UY1 (+AYAD1;1M ;Z0LAFI;;A +ALA;AYAY) NA00UN L6GIK DO96 EFU;;U - 1GIYAN 1:FULA7ULLU NUMMAY 8GG1MIGA NAMMAY .IGAL1NGLI71MIM +AW1K - OY8 OYU DEYIGA LUYU NAFFUN8 D8GLA71K DI+1+U IYU.;U DAYI+6D D5Y;;I +EG;1Y - DEYIGA LUYU AYMAMIM WAKIN6 W1G.;A ;2DDO0ILA7 - AY1YIYIG1M NA00UN NA00A 1GU;ANGLA76; ;1LLUN D8G - DIMMAY LUYY1D1KANAK6 LA7A!+IGADDAFU;;IM1M - DIMMAY LAF6+IG1LA G5YIDIG5GAMAK L100U (KZL1) AWUF 1QD D5 D5 D8GLA7IM LAYUWIG1LA IYU.;AWAY - LIYU:AMIM LAYUWIG1LA IKK6, IMMOYUWAY E;IYL1KA D1;6GIK WA,I.AFA;;ADDAFUW1Y EM0U ;EYI.;IYU.;1K D5 D5GAN +EG;1Y - 1M1K 1GIYAN 1:FULA7ULLU N8K1LA G1YUN .EYUNGLAWIKK6 N2:FUN D8G ;Z0LAFI;;U -

(LAFA.;A 1000 1:FULA7IK IYU.;U) NA.;IYAN (NU.;6GA 1000 1:FULA7IK IYU.;U) AM6;;U NU.;6GA LUYULLA7 NUMIWAYIM WA,I;;ZM0AKLA71MA .AW2GGAGG1 - 6 - I - DOYUFFU ;ZKWI AYALLAM ;1Y1+U+UY1W6 .EYUNGLIGA .EYUNGLIGA .EYUDDU LAK6LA7 (AYG1YIGAM) - DUGAKLA7 (LUY1YDY1N17) - L100U (UGGAYDUG1MAMAK) - WAKIN6 NA00UN W8LAN - NA00UN DZYIMDZ;U TALAS NA00UN LOKAS IYU.;U N1GA 1GU;ANGLA7 WAYAWA,6LLA NUFIGUN DEMI- LAFAWUFLA7IK W1,UN -

AMWAYFFIGAMIM NULAN ;UYUWA; ;1Y1LU+5Y1WIM WEKUDDU-DU7O9IM NAKAYUFAM L1;;U .I0LI0A;U - NU;AK +AW1K LAKIG1GIGA D8YAYA+IM DIYA;1MA D5+1YI LAK+IWAM EMDAWAY - NAMMAY .IG1G1NGLI7AM1MA +A;AM6LA7 - ;IY1WIFA LAK6!AYLA7IM AM6;;U A0DU;AN1MA DAGI0+ILA7UN LUUFIGIYU.;AMA - - - ;1Y1+UG1MIM N1GAWI;;6; ;A7AN1LAL LA:FU ;A0LAK6 +EG;ULA7WA;AM N5KAN ;A0LAK6 +EG;ULA:F1Y - 1M1K - D8Y1+IYIGAY ;1Y1LA+5Y1WUN ';AFFUL1GAM ;AK1' EM0UN E7I;IK ;AFULLADDAFFU77A 1GU;AN NA00UN A;AM DAGAM17AY - D8G ;1Y1+U+UY1W6 1MN2LA LA::1FI AKANGLAYI;;1Y EM0UN - ;1YUL1GAM ;1KIKIYU.;U WAYUN ;1LLU;AKLA7 - DIMMAY E;IYNA06 100AK N2:FUN UGAY D5+1YI KAL+IVAYAN -

DULA,DE00A LUYUS MEL1MIGAM NA00UN AGG1MIGA A+U.;IL1G1 1LIGZY WIY6W1LA ;Z0LAFILLADDAFFAMAY,

I0U;IG1LA, FEKWAG1MIM ;IYUDDUNUM6 NAKAY.;A;U - NUMDU DZK - NULAN5FI AF6G17AN DZM0A;U - NA00UN 2LA-+UGA-I7AN ;I0AN6 LUUFA OYU 1GIYAN NAMI;A GULANGLA7ULLU +ANAN1MA AM6;;U UKALA71WIGA ;IY1WIFA LAK6LA7IK NUYULAM DAGI0+IGA7I;;A DAGAN IKK6 L1KADDZLLIK DAGI0+I NUFI.;AWUFAM) - FEKWAGIGAM NUMMZLLI .IM0U NU;AK NAFAK E,U;IM1Y NUYULAM AWAY6 (LA0DI;AN) LA00UL LA:F1Y - - - .I0U;;U .8YAN - LAKWEFFULLU NU00UDDU77I NAFFUN8 NUYULAM N2;U A0INULADDAFU;;U;AK NA00UN ;EYI.;U LA7WA;U - NA06.;A I:6.;A ;AK1-KZL1 AF1.;1M-AYM1MAK .8YAN - I:6DD6 UYUW1LLU;AK NA00UN .8YA;;6 100AK ZFFA;;6 AMUNA;I;;U - DELVINIYAN L6G17U;AK .8YAN NA00UN IFAN -

1M1KUN .IM6WIK W6;;UL LA77UNGLA7 - A+UYAM ;1YAL1+UYAMUN NUYULAMULLU; ;I0AN6GU:FU - AWAYULLUD DAGI0+IGUN +EG;1Y - ;1YALA+5Y1 EMMA +EG;1Y EMDA;6 U:AY.;U, ;AMM6; ;A0L1;;UL LA77A NUGA0+I +EG;1Y - WAGA;IK - DI+1+U ;1Y1+U+UY1WUN FEKWIGAMWUN NA00OM0ULLU IF6DDAFFA .8YA;;6 NUGA0+I;;U, (AKKA;U ;A;;UWA;;IM GULA;;IM L1KAN) - IYUWAYUN +A:F6GIFUN L1KAN, UKALIM (AKKA;U U:N6GIK WIN1MAN) IMMUN .IK6;;IYULLAK1N - +IKA 8GG1MIGA +AYI;;IY1+IYIGAYLA7 NA00UN NUMIWAYLA7, NUFF17;AMAN1MA W1Y;;6LA76 .IM6WULUUY.;U, NUYULAMIM W1Y;;6LA76 !1DALADDAFU;;IL LA:FA;U - ".8YAN .I0U;;1;2YLA7 - DIMMZLLI +EKKU;AK NA00UN NUMMZLLI +EKKUNGLA7 - ;OK6.;U DZGIYULLAK1N AKKA;U NUMMZLLI +EM01K, .8YAN NUFIWAF6LI0A;U, N2:FUN ;OFANGLULI0A;U, NA0UDAFIGUN ZFFAN WAYUN"

FEKWAGIGAM NU;AK W1Y;;6LA76D D8+IGIYU.;1KUN, IDDZ;U D8+UWA;6D DUYI.;U LA77A NUFIGAWIKK6 - IDDZ;U D8G ;1Y1+U+UY1WIM .8YAN NA00UN .8YAFIG1LA FY1LLAY1WIM ;I+6GIK .8YAFIG1LA ZFFAN - DIMMAY A;IKU77A A;IYWU +AL;I ZFFAN W8LA;;6 A;ILAYI;;A;U - D5NI ZFFAN LAFFUDD1FF6 I,A.;A;U NA00UN .8YAN DIMW1NGLIGA;U - DELVINIYAN ;AFULLAWIKK6 .8YAN - WE0UNAM8 AMUNA;I D8G TARAKASURA ;AK6L4,1LA NA00UN ;OK6WIK LAFA.;A ;IYUNDI +EM0U WIY6WIK NA00UN AN6;IG1LA D8G L6GIKIYU.;U D5 DA0I;;U -

FEKWAGIGAM DIMMAY .8YAN ;IYUNDUN .8YA;;6 ZFFIL LA:F1Y. ANGLU ;IYUNDUWA;A0LUD DO96; ;I0A.;UWIFF1Y - A+UYAM ;1Y1+U+UY1 +IYI;;ADAFIG8 ;AK6G6 WA:ANGLI, D8+IM1Y - ".2NGLA7 DIY1NA:AMIM LAYUWIG1LA IYULLI02YLA7!"

WIKKUDD6GAM DO9ZFU ;1YALA+UYAMIM WE00IFA;;6 (ANAYF5GG5GAM) NU;ULEKUNDUFAM NU;;ANIFFADZ;U - WIKKUD5GAM (NA.;IYAN) - WE00IG6L LA:FU WE00ILAYAN1LA NUFI+5FFADDAFF1Y - FEKWIGAM - NAKAY EFU;;UL LA:FU, N2:FUN ANAYWA;1GG1MULLU; ;IYUNDIM1Y, A;AM1K ;1Y1LLA+UY1 L1;;IYULLA NUFIGUN1? ;AYDIGUM (DIY1NA:AY LAYUWI) ;1M8 IKK6 EM01K AFU;;A +AW1K1LA IYULLUN - .IM6WIK - FEKWIMIGAM 2LA +UGA;;IKIYU.;U NUFI.;A A7AWULLU DIYILLA NUGAM01M - I;AM1K D5NI ;IYUNDUWA;6 .I++AGAN U0U;IDDAFU;;1;U - NA00OYU NA06W1MA .ZLLAN -

WA76LUF1 FEKWAMIGAM OYUNU06 WAMADDALU;ILLU+ +EM01Y, ;AMM6 WE7IDDAFU;;IL LA77AWIKK6 - NILU.;A LAYWAN LA:FA Y1 .8L1NGL1KAGAM NA00UN Y1GAK .2;INAM0AN AGG1MIGAW1;ILA71MA LAKIG1GIGAM - Y1:I +IYZMNA:IMIG1 NA00UN LA!+I LAKLIWAGAM 1LIGZYUN LU,ADDA;;IK IYU.;AMAY - IYU ;AYADDUN OM01LA ;IG1MAN LA:FUDIFI;;AMAY - +AL;IW1G.;A N8L FEKWIGAM NASL ;AMM6 AN6;;U -

A;;IG1GAN A;ILA 1,AN1MA W1+IDD6D DE0A WIYUNDIM1K, .AKKA ;OFALLA DU77IG1LA OTIKKUK1YYANAL

;IG1MAN - 1Y1WAY1GAM

;IG1MAN +EGWA;A0L1MA N5M01WA;U NA00UN I0U;I WI+1YA:6 EMDA;U - +A;AM6G1MA;U NILAWUN LAFIMAN1MA;1LAWUN LAFIMAN1MA DA:IG1LAWUN IYU.;A;U - DZYIM (ALL1NIGGAM) +A;AM6G6 WIFAWUN, NA.;IYAN (OFFILLUUL1GG1GAM) +A;AM6G6 WIFAWUN NILA+ +UKADAN1LA - DA:I +ILLAK1MA;U NU,UN6G1LA DUYI.;U LA77A W8:FUN - IYA:FU NU.;6GA DA:ILA76 -

DZYIM (1L1NIGAN1MIGA) +A;AM6G1MA;U NILAWUN LAFIMAN1MA DA:I - DZYIK AM6;;U E;IYILA76GUN ;Z0LAFI;;U, N2:FUN OY8 +ANAGA;;IK ;ZKWIGU00A;U - GZLAD DZYW2YAYLA7IK NILADDEYIGA;U, WAKKAN6G6D DZM0A;U - 1,.;A O,ULLAN - WIYUDDA;;IM DAKAN NA00UN LAFAWU7IM A;IYFAN - AM6;;U +A:F6 WAFIWANGLA7 NA00UN 1GU;ANGLA76 N1SFAY - A;8 DZK AM6;;U L1GANGLA7 NA00UN .ZGLA7 ;AMM6 WIY6WIK LU:ADDAFU;;A NUFIGUN - ;AGAWU +EG;U - DA:F6GA A6YYANIST DAGI0+IG17AYLA7 AM6;;U DAYIN1:ANGLA7IK ENVELOPED EMA DA:F6GA L1KA;;IK +ILI++6NU06 (ODD2FFA7AWIK WAGA;U) IYU.;A;U (.EYULLAN1LA IYU.;A;U IDDZ;U IYULLUN WIFA +1NY1GAN) - NA00UN ;1KAS NA00UN KZL1WIM +AL;ILA76 A;ILADDAFU;;A NUFIGUN - EMIMUN - LIFFA;;AFFA AM6;;U NALLA7ULLUN N1SFAY IMMUN .ANDANUFIG1;A LAFIMAN1MA DA:IG1LA IYU.;A;U -

GU;;AN NUFI.;ADZ;8 DZYIFA W8:FUN - UGAY;AYAN - UKALA71WIGA ZN A;AM .8YAFI LAYUWIG1LA IGANGLIGA;U NA00UN AM6;;U UFAK AN6DDULA7IKUN - W1L7L6 NA00UN AKK1;A W1L7L6 - DZM0A LAFIMAN1MA DA:I NAFFUN8 1YDD1FFAN N5M0U 1GIYAN 1:FULA7ULLU NUMMAY Y1 NEK1NKIL1N +A;AM6LA7 NUFI;;U - (NILAWUN A6YYANISTS +A:F1MA.;IGAKIM N5M0U DZYW2YAY AWA;50ULA76 A0INULADDAFU;;IGA;6 A0I.;AWAY G1Y DZYIM WI+1YA:6 NUFI;;U - 1M1K G1Y TUPAPPUYAN (DIY1NA:AY LAYUWI) IKK6 - N1GA AKKA;U 1YWAN IKK6 ;IG1MAN - )

OFFILLUUL1GAM (NA.;IYAN DA00IGA I - E - ;IY1WIFIM .;U AGG1MISF WA,ALLU) IYA:F1WA;U +AW1K NU,UN6G1MA +1;;IGALLUU0U .I06.;A AN+AN NU,UN6G1MA;1LA IYU.;A;U - +I0I;U .8YAN IF6.I0U;;ADDAFFU +I0I;U .8YAN GZ+I;;UD D1Y;;1K, EWWA7AWU ;I0AMUFAM ;I0A.;A AY1DIGAY1MA KZL1 ;8W6 - DAKA ;1KULA7 NA00UN KZLLAS - DA:F6GA L1KANGLA7IK - KZLLAS NA00UN ;AK1S IDDZ;U WIFA NILAWUN .EYULLAN1MA UFAK.IK6 IYU.;AMA - 1M1K E.;A A6YYANIST WE7IDDAFU;;UN EMA - KZL1 ;I0A.;U W6;;U DZM0A +AL;IW1G.;A O;;A;IYWU DI:6DDU DZM0A UFAK DOYU7 UYUW1LLA NA00UN KZK1 - U:N6GIK WIN1MAN - U:N6GIK NILAWUN A+1;1YA:A AN+AN DZM0A DA:I! E7IN6G1MA L1YIGANGLA71K NAFFUN8 LAFANGLA76L L1FFA NUFIGUN. LUYU;8WAY - .IW8;AGGAM WEKKUD5GM DO96 EFU;;UL LA:FU, DAKA 1:FULA7ULLU NUMM1K, Y1 .8YL1:IGAMIM +AW1KLA76 -

I0U;I NA00UN NILAWUN LAFIMAN1MA +AW1KLA7 ;IG1MAN (ARV1RAYAN) WI+1YA:6 IYU.;A;U - DA:I OYU IMMUN AN6;IGA00A NAMA;IK NILAWUN .8YAFIG1LA DIY1:A:AMUFAM N1GA I:6DD6 UYUW1LLA NUFIGUN - EKK1 IFANGLA7IKUN (NA00UN ENGL8) DIY1:A: 1LA NU,U AMUDAWAN AMUDAWAN - I0U;I DAF6DD17AY1LA - L1WAK17I NA00UN A,IDDAWAY - NA00UN - DIMMAY (NILA NULLIGAN1LA) NU,UN6G1MA;U - EWAYUN I;UWAY6 DA;IWU +EGGADDAF1;A 8GG1MIGA WAYAK100IK DA:IG6 AF6GAWIKK6 - DAKK1GIYALLA:ALL1MA 1:FULA7ULLU NUMMAY Y1 .IGL1ML6K1M +AW1KULLU NUM - OYU NAMI;A WIN1MAN .8YAFIG1MA NAMI;A U:AYWU LAFAWU7IM NA00UN DI0A NAMI;AYLA7 OM0I:6.;IYU.;AMAY - 1M1K OYU .I0UWAMAN (DA;IWU +EGGADDAFFA ;IY1WIFA DA;IWIK) E.;AWOYU DAF6DDIKIYU.;UN AYW1Y1GAM (;IG1MIDDI0L1MA +A;AM6) NUFI.;ADZ;8 - +IKA - LAFA.;AL1KA W1L7L6GIK IYU.;U 80ALLU06GA AYDDA:IDDU NA00UN IGAKD6 AF6.;A;U - 1M1K OYUDZ;UN OYUDZ;UN OYUDZ;UN OYUDZ;UN IYU.;A;IKK6 - NU,U LAYU;;UN DUYILI0A;U. TION -

I.;A +A;AM6 E7IN6G1MA;U - ;UMN6G1M - ;OMMANAGAMIM L4, ;IG1MAN +EG;A ;AMUN6G1M - ;5:ANAGAMIM +IMMANGLA7IM N2;U DO0ILLADDAFFIYU.;A;U - DEYUND1K1MA 1GGIGAMS LAKWEFFULA7 DIYA:AM KZL1 - ;AK1W6L LU0ILLIM0AMA, N8KUN AM6;;U DAYIN1:ANGLA7UN NA;;IGA DU77IG6 EFFUN WAL6GIK 5FUYUWI ;8W6G1MA AM6;;U KZL1 NA00UN ;AK1 LAKWEFFULA76GUN U77AFALLIGU77A;U - DIMMAY ;UMMANAGAMIM ;5:IM L4, ;IG1MAN +EG;U, DIMMAY AWAYLA7 NAMA;IK - A;AM1K LAWAMA++I;A0AKLA7 E;UWUN IKK6 - ADDAFIG1M1K, AWAYLA7IM NAMA;6 IMMUN A;ILADDAFU;;IGA;U DZM0A;U - I;AGAN .I0U;;ADDAFUN NA00UN IYA;;AN IMMUN N10UN, IMIN8KUN ZF1;U - N8KUN UGAYAN1MA WAFIWA;;IK .U,6.;U - DIMMAY IMMUN .8YAN NA00UN IF6WE7I .I0U;;ADDAFUN - ;5YANUN OYU L1KANUN OY8 +ANAGA;;IK ANULLADDAFUN - A;W6;AN1MA;U DIMMAY IMMUN LUUFU;AK1MA AM6;;U KZLANGLA7UN, ;1KANGLA7UN (DAYIN1:ANGLA7UN) DIYADA!+A;;IK U77A EKK1WA006GUN DIYILLUN .IK6G1MA WIN1MAN - - .U::A0IWU ;AYLLAY2;IG1LA IYU.;1K - NAMA.IK6 NA00UN 1WILLUYIGA +AYIG1MA D1;6G6 DIMDA00IM1K NAFFUN8 IYA:FU ;AMI AN6DDU IYULLUN DIY1NA:AYIM ;I0AN6GUN +1Y1N+ANUN - ;AGAWU+EG;U LAWAMILLAWUN - AM6;;U .;U 1GG1MIGAYLA7UN NA00UN AMMIGAG1MISFULA7UN DIY1NA:AYLA76 AM6;;IKUN EKKZYIFA;;IKUN DUYI.;ULA7WA;U DZKA - DA:F6GA 1GG1MIGA .5KLA71K WIWAYILLADDAFFU77A DIYA:A;;IM '+1YAN'

DIY1NA:AM6 WIFA A;ILAN1MA OM0U - - - AKKA;U - OYUW876 - (- NUMIWAYLA7 EM0U) OM0ULLU N80DAFFA - - - DIY1NA:AM6 WIFA W80U OM0U - AYWAY1GAM (;IG1MAN) DIYA:AM6D DAF6DDA;IK DAYAWIGIYU.;1K, DIYA:A;;6 UYUW1LLI; ;AWIY;;U, DIYADA!+A;;IK U77A LU06D1FULA7 DIYA:A;;IM OYU DALU;IG1LUN. DIYA:AM DAF6LLADDAFFU DAYANDAY6L LU06D1FULA76L LA:FIYUDDA;U WAY6GA0ULLADDAFFIYUDDA;6L L1FFIKUN +AYIG1MA;1LA IYULLA W8:FUN. DU77I +UFAY - DIYA:AMIM +AL;I (ZYULANAGG1) A:6LLADDAFFU, DU;I;1LA UYUW1LLADDAFFA DU;IGA NUMMU;1YA:A;;6 -

NA00UN WI+1YA:6 ;OFANGLIGA;U - .8YAN - DEYUND1K1MA NAMI;AYLA7 DIYA:A++1YI OM0ULLU UKALA71WIGA NO,I NUGA0+ILA71K DZ;UN1MA UY6G1FAKLA7 IKK6 EMIK +IKA DZFFIG17AYLA7 NAFFUN8 IYU.;AMAY - AKKA;U (DIMMI:6WU NILAWUN LAFAN1MA W8K6 EM0U ;EYI.;A;U) - NUMDU DZK - WA,ALLAN1MA LA;1D1;;IYANGLA7 DANGL800AMAY L6G1K8GAM LAWIK ;AK6WAY1LA IYU.;1Y - NUMIWAY LAKLIW1GAM - ANGL8G1MA AMM6L1G1 DEYIGA ;A;;UWA!1MI NA00UN 1GG1MIGAYLA7IM 1+IYIGAY1LA IYU.;1Y - NUMIWAY SY2 MEL1MIGAM AK6.;U ;IYI.;A NUYULAM,

NU;AK +IKA 1GW17AYLA7 AYW1YIGAM6 NUGA0+I +EG;AMAY - 1M1K 1,.;A A7AWULLU ;8W6G1MA A7AWU .IK6LLU +EKKAWIKK6 - AM6;;U A;IL1YANGLA7UN NA00UN WAKIN6 W1G.;A SY2 M8LIGAM NA00UN NUMIWAY LAKLIWAGAM LUUFA L1:ADDAFAWIKK6 - LUUFA DEYIGA 1GG1MIGA AWUS;IY8KIG1WUN ;AMM6 U778 1,AN1LA 1Y1G.;U - 1M1K WIN1MA;;6 U:N6 -

LAF6+IG1LA FEKWAG1MIM 1Y;;1YAGAM (;IG1MAN) NULA;;6 +A;AM6 +EG;1Y - ;UKNAG1GAMIM ;UMMAN6G1M-N6GA NAMZD1WANGLA7IM L4, ;IG1MIW1GAM ;IG1MAN +EG;1Y, DIY1NA:A;;IM NU,UN6GIKIYU.;U DIYILLADDAFFA AM6;;U KZLANGLA7UN ;I0AN6GUN ;I0A.;AMA - FEKWIGAMGAMIM UFAK D1GWA;6 .I0U;;I W6;;A;U - IYA;;AN NE;UW1LA I0ANGLIGA;U NA00UN FEKWAMIGAM LA:FUDIFI;;1Y UFAK NA00UN WE7IGIM DOYU7 - - - AM6;;U DAYIN1:ANGLA76 U:N6GIK OYU .IK6G1MA WIN1MAN I:6.;A;U WAY6 - N8KUN LAWAMAN -

AM6;;U WIGANGLA7 - WIGANGLA7 - DAYIN1:ANGLA7 NA00UN 1MN1 LU0IDDU O006 +AFFAN1LA A,U;;AN - DELNIYIYAN E;IYLA77UN DIY1NA:AY AM6;;U DEYUN6 - NAYNAN NA00UN INFINITENESS NA00UN LAFA.;A ;AG1Y1LA ;AG1YDAFU;;ADDAFFA OYU NU,UN6G1MA OM0I:6.;A NA00UN ;AMI;;UWAN1MA IYU.;A;U DIYA:AM - .8YAN LAFA.;UWIFFA;U - LA:AN 1GIYALLA:ALL1MA 1:FULA71LA ZFIGA;U NA00UN IYUWAYUN ;I0AN6GUFAM8G8 ;UF6;;E0IGADDAFFU OYUWAY6GOYUWAY NU,UN6G1LA U:AYA NUFI.;A;U - LA:AN AKKA;U ;AYU:ANGLA7IK DIYA:1MIFAN FEKWIMIGAMIM D1;;IYAN IMMUN OM0UDAFU;;ADDAFAWIKK6 1M1K 1,.;A IKALLU - DAGA:A;;6 NUM I0U;I NADAY1K (A,IWU NA00UN OY8 .8YA;;IK NUFI.;A .8YAN NA00UN ;OFALLA .8YAN) NU,UN6G1LA OYUNGLI:6LLADDAFUN -

DIY1NA:AY FEKWAGIGAM 1+6 WA,ANGLIM1Y NA00UN 17ULL1GIGG1K +UFADDAFF1Y, I;AM1K FEKWIMIGAM DIYA:AMUFAM ;OFAYDUDAFU;;ADDAFF1Y - DIMMAY DU;IGA 9LLLANAGG1WIM DELVINIYAN GL9 N2;U OMDA;U DIYAL1+A;;6 WE7IDDAFU;;IM1Y, I;U AM6;;6GUN U77AFALLIGA ;ANGLA O7I WE7IDDAFU;;ULI0A;U NA00UN AM6WAYIM ;AMI;;UWA;;6GUN ;AMI;;AMIG1LA ;AMIDDAFU;;I L1FFULI0A;U -

FEKWAGIGAM WI+1YA:6 NUFI.;UWIFFA;U - NUFI.;A;U - 1M1K - EDDO,U;UN EDDZ;UN WE7IDDAF6G1MA LA;6LA7IK - 1YANDAN1LIWIFFA;U - DU;IGA ZFUL1NEGG6 UYUW1LLUN +AL;I DAF6;;A;U, AM6;;U DAF6DDULA7UN FEYWIMIGAM 1Y1WAY1GAM (;IG1MAN) +A;AM6 NUFI.;A;6 +UFFILL1FFIGA;U - - AYA+AYLA7 NA00UN I7AWAYA+AYLA7 - LUYULLA7UN, LUYUN1YLA7UN, +AMMIG1+ILA7UN - EKKZYUN N9MAN1LAWUN DAGAN1LAWUN IYU.;AMAY - U:N6GIK - N9MAN1LA W1MOKIGIK NU,UN6GAF6G1NAK IYU.;AMAY - N9MAN1LA IYU.;A;1K, LA:AN - LUUFA NILAWUN UNTR6NED 1MN1 ;IYUNDI D1YLLA NA00UN +A;;IGAN +IKA DALU;IG1LA IMMUN WI,I;;ULLA77A W8:FUN -

NAMMAM .1LAMLUK1GAM - NULLIGAN1MA ;AYU:A;;IK LA:D1YW6GUFAM .8YAN O;ULLI, +A;AM6LA7 .AFA.;U LA:FIYULLUNDZ;U NAMA;IK LAWAMAN +EKU;;IM8M - Y1 E,U.;U .IM0U +AMM1Y - "WE7IDDAFU;;IL LA771;8 - NA0UDAFIGUN ZFIWIF1;8 - A..IGAY G1Y - DIY1NA:AMIM LAYUWI D8G DI71L +5DADA;AM6 ALA00IWIFUN?

L1KADDZLLIK DIYADA!+A;;IK U77A .ZLLA;;6 I0U;IG1LA NU,UN6G1LA DUYI.;ULA77A NUFI.;A;U - +UGA AF6G17A;;6 DUYI.;U LA77A NUFIGAWIKK6 - EKK1N8 NULLIGAN1MA;U DIYA:A;;IM WIYUDDA;;IK I,A.;U DZMA;U - AM6WAYULLUN OM01LIWIFFA;U, IMMUN ;AMIDDAFFA LAYUWIG1LA N10IWIFFA;U, FEKWAMIGAM N9LUUDAMIM NEKKIGA NULAN5FIG6 NE;UW1LA ALA00IM1Y - AM6WAYULLUN ANGL4L1YAN,

".2NGLA7?!?" Y1W6L LUUDDIFF1Y - "WA,IGA00AWAYLA7UN, ;1,N6GU77A 5,IGALL1YAYUN, EDDAFI NUFI.;A;U?"

"DIY1NA:AY A;6 .1FIM1K EKK1N +1;;IGAN1LUN -" FEKWIGAM DA;IK +AMM1Y -

"1M1K .I++AGAN1LA LAFAWU7IM NA0UDI0ADDU IYULLA W8:FUN - DEYU.;AMN6GIM WA,I;;ZM0AK1LA - +IWAM AKKA;U D8G AWA;1YAN, IY1++IGAN IYA;;A W8:FUN?" Y1 A,U;1M -

FEKWAMIGAM DA;IKA7I;;1Y - ".1M DIYADA!+A;;6 +2YAN6LLA WIYUNDUN D6GAM - ;8YWU +EGGADDAFAWIKK6 1M1K +EGAK ;8YWU - - - NA00AWAYLA7 E;UWUN +EGGAWIKK6 -"

!1MIGA Y1 .8YL17IK6M IF6.I0U;;ADDAFFU LUU0IM1Y - ".2 .AM01LA+ +EG;U771G - AYALLAM +5DADA;AM6 ALA00IWIFFU EM NALA76 LADIK8MG1W6 ;IYUNA:AN +EG;U LA7LI08M - I7AWAYA+I A;6+ +EG;1K -

".1M A;6 +EGW8M -" NALI,++IGUFAM I7AWAYA+I LUU++AKIFF1Y - AWA7 1MN1 1:FULA71LA +A;;IGA;;IM .8YA;;6 IGALLIGA;U -

NAMMAM ;OFAY.;1Y - ";1,N6GU77AWAYLA71LA IYU.;1KUN LUUFA, .A:1K LAFA.;UWIFFZN - N8KUN LUFUNDA;;IM D1LAN1LA 1LIWIFUWZN - -"

FEKWAMIGAM LA:D1YW6LLU IF6DDAFF1Y - "LAYAWA;;I0L1LA EMA;U 1+IYIGAYUFAM 1KZ+ILLA W8:FUN -"

".AKKA;U" - Y1 +AMM1Y - ".1NGLA7 UNGLA7UFAM WAYUWZN"

Y1:I +IYZMNA:IGAM NA00UN LA.;AY LAKLIWAGAM 1LIGZYUN ;A!+1W5Y (DIY1NA:AY LAYUWI) LUUFA A;IY++IGAF6.;AMAY. U:N6GIK I7AWAGA;U FEKWAGIGAM LU,A.;6G1LA WA7AYLLADDAFF1Y - Y1:I +IYZMNA:IMIG1 N8KUN LUU0IM1Y - ".1NGLA7 WAYUWZN - - 1+IYIGAY6 +A.;ILLA WIYUNDULI08M"

EMAW8 FEKWAMIGAM - AGG1MIGA NAMMAM NA00UN Y1:I - I7AWAYA+AM, I7AWAYA+AM NA00UN LAKG1:AM Y1:I NA00UN ;A.;IYAL LAWIK ;AK6WAY1W1Y.

AKKA;U WI,I;;E,UN

+IKA .1FLA7ULLUD DI0ALU, L1FULA7IKUN NAK6LA7IKUN DAGA:AN +EG;A DI0ALU, NUYULAM .ALAY6+ +U00IL LA:FA;U - ;AMI;;A LUFAN NA00UN +I0IGA LU7AN, FEKWGIGAM DIYADA!+A;;IM DIYA:1:FAN1MA ;IG1MA;;6 ;IG1MAN +EG;A .8YAN - NUYULAM LAFA.;U +EKKADDAFFU, DA:F6GA 1GG1MISF NAMA;IK ;E7IWIMN6 NA00UN NUMMA0IWIDDU E,UDDULI0A;U -

NUYULAM WA:ANGLIM1Y. NUYULAM AYA+AM NA00UN LUFUNDA;;IMAY ;ANGLA7 ;AK6LA76 WA:ANGLIMAY. LAKIG1GAM Y1:I +IYZMNA:IG1M1 NUYULAM EDDAFI NU;ULEKUND1LA IYU.;1Y, EWWA7AWU NUFF17;AMAN1LA IYU.;1Y - NUYULAM-NUMIWAY LAKLIWAGAM NUYULAM D8+UWA;A0L1LA L1;;IYU.;1Y - - - NA00UN AM6WAYULLUN AN6;IG1LA WI,U.;A;U -

"ADDAFIG1M1K - - -" NAMMAY .ELL1NGLI7AMAMIFAN UY6G100A NUYULAM (L1FU W1+ALAY) - ".2NGLA7 INGL8 N1MIFA AMUNA;IG6 I7AWAYA+AM1LA ;IYUNA:AN +EG;ULA7LI02YLA7 NA00UN DZYW2YAYLA7IM WAN+A;;6 UYUW1LLIL LA77UNGLA7 +IWAM-AGG1MIGA;;IM DEGAY6 UKALAN8 17A W8:FUN - AM6;;U OYUN6DD1FU DU;IGA .1LAYILAN AFIDDAF6GIK1MA AN6;I - L1;AK - U:N6 - AYYYANIST GZL1 NA00UN L1:ADDAF1;A NA00UN LA::ULLU ;EYIG1;A A0IWU -

Y1 NA00UN Y1:I - I7AWAYA+AM NA00UN I7AWAYA+AM NALI,++IGAF6.;AWAYLA7 DEYUN6LLUYIGAWAYLA71LA IYUDD1YLA7 EM0U .IM6;;ADZ;U DEYUNI;AN AF6.;1YLA7 - AYUWAYUDD1MA IMDAN AKKA, 1M1K 1,AN1MA NALI,++IG1MA;U DAL;IGIKIYU.;U WAYULI0A;U, +UGA ;IG1LA;;6 U:AY.;U,

"ADDAFIG1? - ---" N2:FUN NUYULAM6L L8FF8M - .8YAN FEKWIGAM - "EM 1+2YW1;AN LAFULLA L8FLA WA.;IYULLI01G1?"

"IKK6" - Y1GAK LUFUNDA;;IM FEKWGIGAM L LUU0IM1Y - ".1M LA0DILLA NUGA0+I EMMA DUYI.;U NA00UN U:N6GIK G1Y EMMA .ZLLA;;I0L1LA DUYI.;U - .8YA;;IK .8YA;;IK -"

".AKKA;U" NUYULAM - "EMMA +EGGA W8:FUN EM0U EMALLU; ;EYIGUN -"

LAKG1:I Y1:I NA00UN NUMIWAY LAKLIWAGAM 1LIGZY6D D1Y;;U, "EM W1,.17IM IYU DALU;ILA76GUN LAWAMI;;ULLA7WA;A0LU .AM0I - - .I;;IGAN1G .AM0IGU77AWAM1G IYULLI08M - AM6;;UN OM0U, EKK1 WA,ILA7UN OY8 IFA;;I0LU +EKLIM0AMA - 1M1K IDDZ;U D1;6 100 LLUN N80DAFFA DIYA:A 1:FULA7IK DEYUN NAD1KAGAN 80DAFUN DZ;U,

I7AWAYA+I A,U;1Y - - "ENGL8 DZW8M"?

LAYUDDU WE77AN .I0A;;IK +IWADDU .I0AN1LA N10IGA;U - DIMMAY WE77I - DIMMAY ;ANGLAN NA00UN LA0UDDU OYUNU06 - - - ;U76 WE00U DOMMIM N8K NU,UWA;UN DO0ILLADDAFUWA;U ;AWIYA L1KIG1LA IYU.;A;U - OM0IM WI7INDIM N6GA;;IK -

NUYULAM KZL1W6 ;IG1MI;;1Y NA00UN 1GU;AN L6GIK DA0A.;U -

AMG1MIGAYLA7UN LAKIGUGGAYLA7UN DA;UNGLIGIYU.;AMAY - AM6WAYUN .A,UWIM1YLA7 - Y1 .IGL1+IK1K1M D8+IM1Y WAY6 - "FEKWIGAMG1M N10IWIFF1Y - - DIY1NA:AYLA7IM DI71L - DIY1NA:AYLA7IM DI71L - NUYULAM ;Z0LAFIDD1Y1? "

"IKK6 -" - NUYULAM DA;IKA7I;;1Y - "FEKWIMIGAM EMA U:AY.;8M - DI71L" - NUYULAM - .1M AGGAM NA00UN +ADD1DA;NAM - NA00UN +AYAD1;1MIM W1MWA,I - .1M WIFU;AK6 NA00UN .1M ;OLU;I -

"EMMA +EGWA;U?" "NUFF17;AMAN1LA IYULLUN1?" "EMMA +EGWA;U?

"EM0U ;AWA01MA L87WI -" NUYULAM DA;IK - "L87WI L8FLA W8:FUN - 8M ;OLU;I?"

A++ANAGAN1LLADDAFFA LU,UWIMAY DA;IK +AKKA .IM6;;ADAFI AN6;IG1LA IYUDD1YLA7 - - UFAMAFIG1LA WAYAWIKK6 - AWAYLA7IM ELALLA7 U:N6G6 NA06LLIM0AMA -

I0U;IG1LA NUYULAM D8+IM1Y - ".1M UNGLA7ULL1LA L87WI L8FLI08M - ;OLU;I" (ATEKK1YAN) - IMMUN ;AG1Y1LA IKK6 - - - - AM6;;U KZL1 NA00UN TALAS AM6;;U NU,UWA;UN ;I0ALLA ;AG1Y IKK6 - +AL;I IYU.;A;U - 1M1K OM0U - I;AM1K ;AF6 +EGGADDAFUWA;A0LU NUMD1LA N2:FUN OM0U ;8W6 - DI71L OYUWAY6GOYUWAY ;AMI;;UWAN1MA;1LA N100IWIFUN - AM6;;U .EYULLAN1LAWUN I0U;IGIK OM0UN1LA IYULLUN DZ;U DI71L DAKAW2MANAF6.;U WIFULI0A;U - ANGLU DAGA:AN +EKKA W8:FUN - IDDZ;U LI7ANDUN - 1M1K ;IYUNDI WAYUNDZ;U IMMOYU NU06 - "

I;AM1K NUYULAM L1YIKIYU.;U L1DD100ADDAFFU, WAMADDALU;ILLU+ +EM01Y. A;IY++IGAF6.;A LAK6GAMLA7 NA00UN 1GG1MIGAYLA7 .2:FA L1KAN1LA N9MAN1LA IYU.;AMAY. DIMMAY NUYULAMIM +A0DO,IW6; ;ANGLA7 +A.;A W2FULA7ULLU; ;IYUNDIMAY. IYU DALLANGLA7UN NUYULAMULLUN, WEKKULLUN ;8FAK6 ;8FI WA.;AMA. AKKA;U DAKA ;AK6NU06LA7 N2:FUN -

NUFIWU

A;AM1K WEKIM ;Z00AN NUFIWULLU WA.;UWIFFA;U - FEKWIMIGAM D5Y;;I +EGGADDAFFA .ZLLAN - NA00UN NUYULAM 1GGAMIM WEK (2FFI) 1M1Y -

WAYAK100U Y2;IG1LA 1GW17AYLA7 DAKA U:N6; ;UKKIGANGLA76L LA:FU77AMAY - 1M1K OYU +I.;AM6D DA77IG6D DO0U;;U W80U NUFIWULA76; ;AYAK1N - - NUYULAMIM W1Y;;6LA76 O00UN6 EM0A LAYU;;6 NA0ULLAWIKK6. - NAMI;AYLA7 OYUWAY6GOYUWAY N10I N10I N10I N10I N10I N10I - N10UN - I;AM1K ';AFUDDU' DAKAW2MAN1LI -

UGAY.;AWAYLA7IM NU;AK NUFIWU WA,ILA7 IMMUN NU,UN6G1LA DUYI.;U LA77ADDAF1NAK IYULLAK1N (U;1YA:AN1LA - AGGAGGIMIGAW1;ILA7 NA00UN D1YANDAYIGA .;U) LAFAWU78 D1YWA;I NUYULAM W8K (2FFI) DAYI+6 WENGL6+ +5DDADA;NAM - 'DAYI+1LA' 1,.;A NAMI;ALUKA;;IM - - +AYIG1MA;U AKKA - 1M1K AD5YA:AY ;ANGLA76L L1FFIKUN A;ILAN1MA NUGA0+ILA76 N80LA7LI01YLA7 - .IM6WIK - D1+IFFI U;AWIGUFAM FEKWIMIGAM NUMIWAY LAKLIWAGAM - - - DIMMAY +A.;AN1LA D6GAM6 W1NGLI, NUYULAM W8K LAFULLADDAFFA D1YANDAYIGA NAYADUWA,I MF1S +AYIG1MA;U EMDA;6 WAKIGU0U;;A W8:FUN - U:N6GIK EMMA .AFA.;A;U - - - EKK1WA00I0LUN NUMD1LA UKALA71WIGA +A;;IGA;;IM .U:ULLANGLA7 N5KAN WEKLAN (FEKWIGAM)

IYA:F1WA;U NUFIW6 1GGAM-NUYULAM ;8Y.;EFULLUN E.;A .8YA;;IKUN 1F+IGA;IL1YA;;6 WAYAWA,6LLA NUFIGUN - ;8W6DDAFUN +ANAGA;;IK N2:FUN WAYUW1Y - EMAW8 WA:ALLANUN N1:AWAYLA7UN NUFI.;AWAY6 DA00I LA00UL LA77AK1N, A;AM1K DEYUN6 AF6G17AN L1:A NUFIGUN (Y1:I +IYZMNA:IMIG1W6D DZKAKK1NAK NUYULAM NU;AK LA:LA7 AWAY6) - N8KUN AM6;;U OM01LA OYU 1LA NA00UN I;AM1K 'DI71L' WIFUWILLA WIFUWILLA AMUNA;ILLA W8:FUN -

N5M01WA;U NUFIW6 1GGAM-NUYULAM NU,UN6G1MA ;AMN6 LA:FA;U - DE:N6GIM (D1YWA;I) NA00UN 1:D1K (+IW1) UYUW1LLAN 1LIGA IYA:FUN OM0ULLAM0U LAFA.;U +EKLIM0AMA - NULLIGAN1LA AGG1MISFULA7ULLU .ZLLAN LUUFA DIYA:AMUFAM OM0I:6WA;A0LUN, W1Y;;6LA7 - DIYA:AM ;AMM6 LAFA.;U DOYUFFU LU06D1FULA7 UYUW1LLADDAFFA;U - EMMA - - L1YA:AN -

U:N6; ;Z00A;;IM U:N6 ;5:1MA;U FEKWIGIGAM DIMMA:IG6D DUYI.;ULA7WA;U - 8,6 LUFUNDA;;IM AM1;6 IKK6GZ AMM6GZ AKKA I7AWAYA+AM AKKA - +1;1YA:A NAMI;AY - .A:IK OYUWAY8 - OYUWAM LA0DI;;AK NA00UN N8MN6G6D DA00IL LA0DIDDAWAM - +AYIG1MA DAGI0+IG6D DAGAMDAFU;;UWA;ZFU +AYIG1MA 1+IYIGAYLA76 +A.;ILLA .8YIFUN. L1KADDZLLIK - 100AK NA00UN 1+6 ;ANGLA76L L1FFIKUN +I0A.;A;U EM01K, E;6 W8:FUN1M1KUN +1;ILLA NUFIGUN - +A;;IGA;;6; ;8FIL LA:FUDIFILLUNDZ;U, UNGLA76D DZ;ILLUN .8YA;;IK NALLA7 UNGLA76L LA00UL LA7W1YLA7 - 1WILLUYIGA WI;IG6 .I06W800UNGLA7 - ANGLU AM6WAYULLUN UKALA71WIGA D1;6G6L L1:DI - - - NA00UN AM6WAYULLUN ;8W6 ENGLA7ULLU LA:FA0IGA - - - WIYUNDIM1K A;U -

OYU NULLIGAN1MA 6.;1WA;U ;5: AKKA;U NUFIWIK OYU 'NU,ANGL1KIM ;Z00AN' DA00IGA +EG;IGIKIYU.;U DE0A NUFIGUN - NUYULAM-1GGAM AM6;;I0LUN +UGA ;IG1LAN - NULLIGAN1LA FEKWAMIGAM ;ANGLA76 IMMUN DAKAN1LA 1LLULI01M - AM6;;U 1GW17AYLA7UN NUGA0+I +EGGA W8:FUN - A6YYANISM LAFA.;U OYU DAFI .EYULLAN1MA DIY1NA:AM -

6 WA;U NUFIW6 UWAN6 W1GIK1LA EFU;;UL LA77AK1N - EKK1 WA,ILA7IKUN DIY1NAM6 AF6GAK1N - .8YNA06 (KZL1 D1;6LA7) E;IYNA06G1MA (;AK1 D1;6LA7) - EKK1 WA,ILA7UN +ANAN1MAW6G1LUN, EMAW8 W1L7L6GIM +A.;A D1;6G6; ;8Y.;EFULLA W8:FUN - W80U WA,IG6D DIMDA00UWA;A0L1LA NA00AWAYLA76 WE0ULLI08M - L1KW1GLA7 NA00UN 1Y;AY1 1GG1MIGAW1;ILA7ULLU IF6G8 U77A +A0DO,IWULA7IM +EG;I - DIMWAYUN WA,ILA71LUN - 1M1K W80U ;I+6LA7IK - I;AM1K DAKAY DIYA:A;;6 AF6GA DAKA WA,ILA7 IYUDDA;6 U:AY.;U LA771NAK - OYUWAYULLAYUWAY WI;;IG1+AN1MA ADIDDIY1GANGLA7 NA00UN GZ+AM6LA7 IYU.;1K U:N6GIK DIY1NA:AMIM AM6;;U D1LANGLA7IKIYU.;UN -

I0U;I NUFIW6 OYUN6DD1FU - DAGI0+I NA00UN DAKA W1,.17LA7IK DO0UN6LA76 ALA00A NUFIGUN - NUYULAM 1GGAM AM6WAYULLUN OYUNI;;A LAYU;;6 WA,ANGLIM1Y. +5Y1DA;NAM (;UDD6GAM W8KFAY) NA00UN +5DDADA;NAM (I - E - BRAHMAN'S BLOCK - ATEKK1YAN) ) - IDDZ;U AGG1MIGAW1;ILA7 EMMA AY;;AN - AFIDDAF6GIK - NUYULAM NU,UN6G1LA ;AG1Y1LA IKK6 AM6;;U LOKAS NA00UN TALAS NU,UN6G1LA DAGAMDAFU;;A ;AF6 IKK6 - NAMI;A NU.;6GA L1KA WAYAK100IK WA,I DZKA +A.;A F5DD1GUMM6D DAGAMDAFU;;I - DI0ALU EMMA +EGGA W8:FUN EMDA;6; ;OFAY.;1K, KZL1W6; ;I0ALLA W8:FUN (+IKA FAK1SLLU) ;AG1Y1LA NU0IWU ;AFULLUN WAY6 - LUUFA .IM6WIK - DAKA W1,.17LA76 IKALL6 AF6GA W8:FUN - A;AM1K 8;Z .8Y1LA .8Y1;U - AGG1MIGAW1;IG1LAD DAFI;;1K - 80LAMAW8 DAKA UGIYLA76L L1FFIKUN A;ILA A7AWU IYULLA W8:FUN - 1N1N - DEYUND1K1MAW6LA76 WIFA NILA .EYULLAN1MA OM0U - 1M1K 2LA WAYAK100IK8G8 NILA UGAYW1MA;U - AM6;;U OYU - NA00UN WAYAK100IM I0U;I +EG;I - AM6;;U DI0ALU OM0U 'DI71L' ATEKK1YAN LU06.;UWIFUN NA00UN AM6;;U DAYIN1:ANGLA76 LA:FA A;IL1YANGLA76 I:6DDU EXPONENTIALLY A;ILAYILLUN - NULAN NUFIGUN WAY6 NA00UN 1LA OYUNU06 DIY1NA:AYUFAM OM0U -